Akademik Birim Kalite Komisyonu

AKADEMİK BİRİM KALİTE KOMİSYONU

Akademik birim yöneticisinin başkanlığında; Bölüm/ Anabilim/ Program başkanları,  farklı uzmanlık alanlarından öğretim elemanları, akademik birim sekreteri ve öğrenci temsilcisinden oluşur. 

Akademik Birim Kalite Komisyonunun görevi genel olarak; ilgili Mevzuat çerçevesinde, Fakültenin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, raporlanması ve geliştirilmeye açık alanlar ile ilgili görüş bildirilmesidir. 

 

  • Akademik Birimin ve Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi süreçlerini belirlemek, performanslarını izlemek, sonuçlarını raporlamak ve geliştirmeye açık alanlarla ilgili öneriler getirerek çalışmalarını Kalite Komisyonu’na sunmak.
  • Kalite geliştirilmesi çalışmaları kapsamında Akademik Birim kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili iç ve dış kalite güvence sisteminin kurulması ve kurumsal göstergelerin belirlenmesi çalışmalarını Kalite Komisyonu’nun onayına sunmak.
  • Akademik Birimin iç değerlendirme çalışmalarını yürütmek.
  • Kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını belirlenen tarihte Kalite Komisyonu’na sunmak.
  • Akademik Birimin dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak.
  • Dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek.
  • Kalite Komisyonu ile işbirliği içerisinde kalite çalışmalarını yürütmek.