Akreditasyon Komisyonu

AKREDİTASYON KOMİSYONU

Akreditasyon Komisyonunun görevi genel olarak; ilgili Mevzuat çerçevesinde, Bölümlerin lisans Programlarının müfredatını akreditasyon ölçütleri doğrultusunda düzenlemek, Bölümlerin Akademik Kurullarının gündemindeki ilgili konuları müfredat uyumluluğu açısından incelemek ve görüş bildirmektir. 

 

• Bölümlerin lisans Programlarının müfredatını akreditasyon ölçütleri doğrultusunda düzenlemek. 

• Bölümlerin Akademik Kurullarının gündemindeki ilgili konuları, müfredat uyumluluğu açısından incelemek ve görüş bildirmek. 

• Diğer komisyonların çalışmalarını akreditasyon beklentileri doğrultusunda yönlendirmek. 

• Öz Değerlendirme Raporlarının hazırlamasını koordine etmek. 

• Akreditasyon Bölüm ziyaretini organize etmek. 

• Akreditasyon Değerlendirme Takımına sunulacak belgelerin ve malzemelerin hazırlamasını koordine etmek.  

• Fakültenin Akreditasyon faaliyetlerini takip ve koordine etmek. 

• Akreditasyon Komisyonunda alınan kararları ilgili Bölüm Başkanlığına ve Dekanlık Makamına bildirmek. 

• Akreditasyon Değerlendirme takımlarının raporlarında belirtilen eksiklik zayıflık vb. unsurların düzeltilmesi için gerekli faaliyetleri yapmak ve kararlar almak.  

• Akreditasyon Komisyonu Dekana karşı sorumludur.