Amaç ve Hedefler

Amaç 1. Eğitim Öğretimin Kalitesini Geliştirmek  

Hedef 1.1. Öğretmen merkezli yöntemlerin yanı sıra buluş, araştırma-sorgulama ve tartışma gibi öğrenci merkezli öğretim yöntemlerinin uygulandığı ders sayısını her yıl yüzdesel olarak 2 puan artırmak 

 

Performans Göstergesi 1.1.1. Ders değerlendirme anketlerinde öğrenciler tarafından öğrenci merkezli öğretim yöntemlerinin uygulandığı belirtilmiş ders sayısının toplam ders sayısındaki yüzdesi 

Performans Göstergesi 1.1.2 Ders değerlendirme anketlerinde derslerde öğrenci merkezli öğretim yöntemlerinin uygulandığını belirtmiş öğrenci sayısının anketi alan toplam öğrenci sayısındaki yüzdesi 

 

Hedef 1.2. Kağıt-kalem sınavlarının yanı sıra alternatif ölçme-değerlendirme yöntemlerinin uygulandığı ders sayısını artırmak 

 

Performans Göstergesi 1.2.1. Ders değerlendirme anketlerinde alternatif ölçmedeğerlendirme yöntemlerinin kullanıldığı belirtilmiş ders sayısı 

Performans Göstergesi 1.2.2. Akademik Bilgi Sisteminde alternatif ölçmedeğerlendirme yöntemlerinin uygulanması öngörülen ders sayısı 

 

 

Hedef 1.3. Erasmus+, Mevlana ve Farabi öğrenci değişim programlarından faydalanan öğrenci sayısını her yıl %8 artırmak 

 

Performans Göstergesi 1.3.1. Erasmus+ programından faydalanan toplam öğrenci sayısı 

Performans Göstergesi 1.3.2. Mevlana programından faydalanan toplam öğrenci sayısı 

Performans Göstergesi 1.3.3. Farabi programından faydalanan toplam öğrenci sayısı 

 

Hedef 1.4. Üniversitenin olanaklarını ve bölgenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak mevcut program sayısını artırmak 

 

Performans Göstergesi 1.4.1. Toplam önlisans programı sayısı 

Performans Göstergesi 1.4.2. Toplam lisans programı sayısı 

Performans Göstergesi 1.4.3. Toplam lisansüstü program sayısı 

 

Hedef 1.5. Uzaktan eğitim ile yürütülen toplam ders sayısını artırmak 

 

Performans Göstergesi 1.5.1. Uzaktan eğitim ile verilen toplam ders sayısı 

Performans Göstergesi 1.5.2. Uzaktan eğitim ile ders veren toplam program sayısı