Bilgisayar İşletmeni

ORGANİZASYONDAKİ YERİ: Birim Amirlerine bağlı görev yapar.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

  • Gerekli sistem yardımıyla bilgisayarı çalıştırmak.
  • Girdi ve çıktıları sistem gereklerine uygun olarak yapmak.
  • Sistem arızalarını tanımlamak, girdi ve çıktıların bütünlüğünü ve doğruluğunu koruyacak biçimde düzeltici işlem yapmak.
  • Bilgisayarda yapılan işleri belirtilen zamanlamaya göre yapmak, sistem yazılımı yapmak ve belirli zamanda yapılması gereken işleri yoğunluğuna göre bilgisayar ortamında optimumda tutmak.
  • Sistem yazılımı ve uygulama programlarından gelen konsol mesajlarını anlayarak gereken işlemleri yapmak.
  • Amirlerince verilecek benzer görevleri yapmak.
  • Görevlerinden dolayı Amirlerine karşı sorumludur.

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER:

  • 657 sayılı DMK’ya gore Bilgisayar işletmeni  statüsünde olmak