Birim Kalite Sorumlusu

ORGANİZASYONDAKİ YERİ: Yönetim Temsilcisi’ne bağlı olarak çalışır.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

  • Entegre kalite yönetim sistemi için gerekli süreçlerin belirlenmesi, uygulanması ve sürdürülmesinin sağlanması,
  • Entegre kalite yönetim sistemi performansı ve iyileştirme için ihtiyaçlarının Üst Yönetim’e raporlanması,
  • Üniversite’de öğrenci odaklılık kavramının bilincinde olunmasının ve bu bilincin yaygınlaştırılmasının sağlanması,
  • KYS ile ilgili konularda dış kuruluşlarla ilişkilerin yürütülmesi
  • KYS ile ilgili verilecek benzeri görevleri yapmak.
  • Görevlerinden dolayı Kalite Koordinatörü ve Yönetim Temsilcisine karşı sorumludur.

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER:  

 ISO 9001:2008 Entegre kalite yönetim sistemi Bilgilendirme Eğitimi’ne katılmış olmak.