Bütünleme Sınav Programları


ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI
BÖLÜM DERS K. DERSLER ÖĞRETİM ÜYESİ  K.S. Z/S BÜTÜNLEME SAAT DERSLİKLER
TARİH-I TRH 103 İslam Tarihi Doç. Dr. Bayram Arif Köse 134 Z 3.02.2020 10.00 D-301      
TDB 101 Türk Dili-I (UZEM) Öğr. Gör. Dr. M. Medeni Doğan 112 Z 4.02.2020 16.00 D-301      
YDB 101 Yabancı Dil I (UZEM) Öğr. Gör. Pınar Yaşar 119 Z 5.02.2020 16.00 D-301      
DOY 101 Dijital Okur-Yazarlık (UZEM) Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Özdemir 103 Z 6.02.2020 16.00 D-301      
TRH 101 Osmanlıca Paleografyası-I Doç. Dr. Ahmet Atalay 116 Z 3.02.2020 09.00 D-301      
TRH 105 İslam Öncesi Türk Tarihi-I Dr. Arş. Gör. Cihan Oruç 150 Z 4.02.2020 09.00 D-301      
TRH 109 Tarih Metodolojisi-I Dr. Öğr. Üye. Melike Karabacak 128 Z 5.02.2020 09.00 D-301      
TRH 111 Eskiçağ Tarihi ve Medeniyet Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk 136 Z 6.02.2020 09.00 D-301      
TARİH-II TRH 205 Osmanlıca Tarihi Metinler-I Doç. Dr. Hamit Şafakçı  78 Z 3.02.2020 11.00 D-301      
TRH 201 Türkistan Tarihi Doç. Dr. Ömer Subaşı 87 Z 4.02.2020 11.00 D-301      
TRH 207 Osmanlı Tarihi-I Dr. Öğr. Üye. Ali İrfan Kaya 80 Z 5.02.2020 11.00 D-301      
TRH 211 Büyük Selçuklu Devleti Tarihi-I Doç. Dr. Bayram Arif Köse 79 Z 6.02.2020 11.00 D-301      
TRH 203 Selçuklu Medeniyeti Tarihi Doç. Dr. Bayram Arif Köse 73 Z 7.02.2020 11.00 D-301      
TRH 259 Helen ve Roma Tarihi Semineri Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk 15 S 3.02.2020 14.00 D-301      
TRH 261  Mısır Medeniyeti Tarihi Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk 51 S 4.02.2020 14.00 D-301      
TRH 213  Haçlı Seferleri Tarihi Doç. Dr. Ömer Subaşı  64 Z 5.02.2020 14.00 D-301      
TARİH-III TRH 303 Osmanlı Yenileşme ve Fikir Hareketleri Tarihi Dr. Öğr. Üye. Faruk Taşkın 49 Z 3.02.2020 13.00 D-301      
TRH 307 Yakınçağ Osmanlı Tarihi  Metinleri Dr. Öğr. Üye. Ali İrfan Kaya 47 Z 4.02.2020 13.00 D-301      
TRH 301 Osmanlı Medeniyeti Tarihi-I Dr. Öğr. Üye. Melike Karabacak 41 Z 5.02.2020 13.00 D-301      
TRH 361 Osmanlı Tarihi Semineri-I Dr. Öğr. Üye. Melike Karabacak 14 S 6.02.2020 13.00 D-301      
TRH 355 Yakınçağ Avrupa Tarihi Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk 14 Z 7.02.2020 13.00 D-301      
TRH 305 Osmanlı Tarihi-III Dr. Öğr. Üye. Ali İrfan Kaya 45 Z 4.02.2020 10.00 D-301      
TRH 351 Osmanlılarda Eğitim ve Bilim Dr. Öğr. Üye. Faruk Taşkın 23 S 5.02.2020 10.00 D-301      
TRH 357  Türk Kültür Tarihi Prof. Dr. Nuri Yavuz 24 S 6.02.2020 10.00 D-301      
TARİH-IV TRH 403 Osmanlı Tarihi-V Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk 42 Z 3.02.2020 15.00 D-301      
TRH 461 Osmanlı Tarihi Semineri-lll Dr. Öğr. Üye. Ali İrfan Kaya 43 S 4.02.2020 15.00 D-301      
TRH 401 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Doç. Dr. Ahmet Atalay 43 Z 5.02.2020 15.00 D-301      
TRH 477 Türk Basın Tarihi Dr. Öğr. Üye. Faruk Taşkın 40 S 6.02.2020 15.00 D-301      
TRH 463  Osmanlı Eğitim Tarihi Semineri-III Dr. Öğr. Üye. Faruk Taşkın 43 S 7.02.2020 15.00 D-301      
TRH 459  Osmanlı Medeniyeti Tarihi Semineri I Dr. Öğr. Üye. Melike Karabacak 45 S 6.02.2020 14.00 D-301      
EDEBİYAT D.KODU DERSİN ADI ÖĞRETİM ÜYESİ  K.SAYI Z/S BÜTÜNLEME SAAT DERSLİKLER
EDEBİYAT-I TDE 105 Türkiye Türkçesi I Dr. Öğr. Üye. Erhan Giray 75 Z 3.02.2020 09.00 A-13 A-14    
YDB 101 Yabancı Dil I (UZEM) Öğr. Gör. Pınar Yaşar   Z 5.02.2020 16.00 A-13      
TDE 101 Osmanlı Türkçesi I Dr. Arş. Gör. Muhittin Kul   Z 4.02.2020 09.00 A-13      
AİTB 101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I (UZEM) Doç. Dr. Ömer Subaşı   Z 3.02.2020 16.00 A-13      
TDE 113 Kompozisyon Dr. Arş. Gör. Özgül Ö. Giray 31 Z 5.02.2020 09.00 A-13      
TDE 111 Türk Halk Edebiyatı I Doç. Dr. Sedat Bahadır   Z 3.02.2020 13.00 A-13      
DOY 101 Dijital Okur-Yazarlık (UZEM) Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Özdemir   Z 6.02.2020 16.00 A-13      
TDE 107 Eski Türk Edebiyatı I Dr. Öğr. Üye.  Ayşe Çelebioğlu 67 Z 7.02.2020 09.00 A-13 A-14    
TDE 109 Yeni Türk Edebiyatı I Dr. Öğr. Üye. Neşe Oktay 60 Z 6.02.2020 09.00 A-13 A-14    
EDEBİYAT-II TDE 205 Eski Türkçe I Dr. Öğr. Üye. Sabina Abid   Z 3.02.2020 11.00 A-13 A-14    
TDE  201 Osmanlı Türkçesi III Dr. Öğr. Üye. Eşref Temel   Z 4.02.2020 11.00 A-13      
TDE 111 Türkiye Türkçesi III Dr. Öğr. Üye. Erhan Giray 49 Z 5.02.2020 11.00 A-13      
TDE 207  Eski Türk Edebiyatı III Dr. Öğr. Üye. Ayşe Çelebioğlu 49 Z 6.02.2020 11.00 A-13      
TDE 209 Yeni Türk Edebiyatı III Dr. Öğr. Üye. Neşe Oktay 43 Z 7.02.2020 11.00 A-13      
TDE 221 Türk Halk Edebiyatı III Dr. Öğr. Üye. Mehmet Özdemir 40 Z 6.02.2020 14.00 A-13      
EDEBİYAT-III TDE 351 Arapça Mehmet Sıddık Özdemir   Z 7.02.2020 13.00 A-13      
TDE 303 Eski Türk Edebiyatı V Doç. Dr. İbrahim Kaya   Z 4.02.2020 13.00 A-13      
TDE 361 Çağdaş Türk Şiiri Dr. Arş. Gör. Özgül Ö. Giray 21 Z 5.02.2020 13.00 A-13      
TDE 305 Yeni Türk Edebiyatı V Dr. Öğr. Üye. Elif Kaya   Z 6.02.2020 13.00 A-13      
TDE 307 Türk Halk Edebiyatı V Dr. Öğr. Üye. Mehmet Özdemir 21 Z 7.02.2020 13.00 A-13      
TDE 301 Türkoloji Araştırma Yöntem ve Teknikleri Dr. Öğrç Üye. Mehmet Özdemir 15 Z 5.02.2020 14.00 A-13      
TDE 355 Kıpçak Türkçesi Dr. Öğr. Üye. Sabina Abid   Z 3.02.2020 13.00 A-13      
EDEBİYAT-IV TDE 463 Geçmişten Günümüze Türk Kültürü Doç. Dr. Sedat Bahadır 1 Z 3.02.2020 15.00 A-13      
TDE 459 Çağdaş Türk Edebiyatları Dr. Öğr. Üye. Erhan Giray 4 Z 3.02.2020 15.00 A-13      
TDE 405 Eski Türk Edebiyatı VII Dr. Öğr. Üye. Ayşe Çelebioğlu 25 Z 7.02.2020 15.00 A-13      
TDE 403 Cümle Bilgisi Dr. Öğr. Üye. Sabina Abid   Z 6.02.2020 15.00 A-13      
TDE 453 Gramatikal Metin Tahlili Dr. Öğr. Üye. Erhan Giray   Z 3.02.2020 16.00 A-13      
TDE 451 Tatar Türkçesi Dr. Öğr. Üye. Sabina Abid   Z 4.02.2020 15.00 A-13      
TDE 407 Yeni Türk Edebiyatı VII Dr. Öğr. Üye. Elif Kaya   Z 5.02.2020 15.00 A-13      
TDE 401 Türk Dili ve Edebiyatı Çözümlemeleri     S   15.00        
SOSYOLOJİ D.KODU DERSİN ADI ÖĞRETİM ÜYESİ  K.S. Z/S BÜTÜNLEME SAAT DERSLİKLER
SOSYOLOJİ-I AİTB 101  Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I (UZEM)  Doç.Dr. Ömer Subaşı   Z 3.02.2020 16.00 D-117      
TDB 101  Türk Dili I (UZEM) Öğr. Gör. Dr. M. Medeni Doğan   Z 4.02.2020 16.00 D-117      
 SOS 101  Sosyolojiye Giriş I  Dr. Öğr. Üye. İlknur Beyaz Özbey   Z 4.02.2020 09.00 D-117      
 YDB 101 Yabancı Dil I (UZEM) Öğr. Gör. Pınar Yaşar    Z 5.02.2020 16.00 D-117      
FLS 101 Felsefeye Giriş I Dr. Öğr. Üye. Ebru Güven   Z 5.02.2020 09.00 D-117      
DOY 101 Dijital Okur-Yazarlık Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Özdemir   Z 6.02.2020 16.00 D-117      
SOS 107 Klasik Mantık Dr. Öğr. Üye. Caner Çiçekdağı   Z 6.02.2020 09.00 D-117     Hopa
SOS 109 Sosyoloji Tarihi I Dr. Öğr. Üye. Jale Karhan   Z 6.02.2020 10.00 D-117      
SOSYOLOJİ-II SOS 217 Siyaset Bilimi - I  Doç. Dr. Armağan Öztürk    Z 3.02.2020 11.00 D-117 D-118 D-119 Hopa
SOS 209 Psikolojiye Giriş - I Dr. Öğr. Üye. İlknur Beyaz Özbey   Z 4.02.2020 10.00 D-117     Hopa
SOS 201 Sosyoloji Teorileri - I  Dr. Öğr. Üye. Kerem Özbey   S 4.02.2020 13.00 D-117 D-118   Hopa
SOS 215 Sosyal Antropoloji Doç. Dr. Mehmet Şükrü Nar   Z 4.02.2020 14.00 D-117      
SOS 219  Felsefe Tarihi I Dr. Arş. Gör. Arcan Aydemir   Z 5.02.2020 11.00 D-117      
SOS 207 Sosyal Bilimler Metodolojisi - I Dr. Öğr. Üye. Metin Türkmen   Z 6.02.2020 11.00 D-117     Hopa
SOS 255 Hukukun Temel Kavramları Öğr. Gör. Erhan Kırmızı   Z 7.02.2020 11.00 D-117      
SOSYOLOJİ-III SOS 369 Tarih Sosyolojisi Doç. Dr. Armağan Öztürk    S 3.02.2020 13.00 D-117     Hopa
SOS 359  Kültür Sosyolojisi Doç. Dr. Mehmet Şükrü Nar   Z 4.02.2020 13.00 D-117      
SOS 309 Kent Sosyolojisi Dr. Öğr. Üye. Kerem Özbey   Z 4.02.2020 10.00 D-117     Hopa
SOS 307 Çağdaş Felsefe Teorileri Dr. Öğr. Üye. Celal Sabancı   S 5.02.2020 13.00 D-117     Hopa
SOS 303 Sosyal Psikoloji - I Dr. Öğr. Üye. Jale Karhan   Z 6.02.2020 13.00 D-117     Hopa
SOS 305 Osmanlı Toplum Yapısı Dr. Öğr. Üye. Metin Türkmen   Z 6.02.2020 14.00 D-117     Hopa
SOS 355 Hukuk Sosyolojisi Dr. Öğr. Üye. Metin Türkmen   S 7.02.2020 13.00 D-117     Hopa
SOSYOLOJİ-IV SOS 457 Sosyal Hizmet ve Uygulamaları  Dr. Öğr. Üye. İlknur Beyaz Özbey   S 3.02.2020 15.00 D-205      
SOS 401  Türkiye'de Sosyoloji - I Dr. Öğr. Üye. Kerem Özbey   Z 3.02.2020 16.00 D-205      
SOS 407 Siyaset Sosyolojisi  Doç. Dr. Armağan Öztürk    S 4.02.2020 15.00 D-205      
SOS 405 Güncel Sosyolojik Tartışmalar Doç. Dr. Armağan Öztürk   Z 4.02.2020 16.00 D-205      
SOS 451  Aile Sosyolojisi Dr. Öğr. Üye. Jale Karhan   S 5.02.2020 15.00 D-205      
SOS 403 İletişim Sosyolojisi Dr. Öğr. Üye. Jale Karhan   Z 5.02.2020 16.00 D-205      
SOS 453 Siyasal Antropoloji Doç. Dr. Mehmet Şükrü Nar   S 6.02.2020 15.00 D-205      
FELSEFE D.KODU DERSİN ADI ÖĞRETİM ÜYESİ  K.S. Z/S BÜTÜNLEME SAAT DERSLİKLER
FELSEFE-I YDB 101 Yabancı Dil I (UZEM) Öğr. Gör. Pınar Yaşar 14 Z 5.02.2020 16.00 A-17      
FLS 103 İlkçağ Felsefe Tarihi ve Metinleri I Dr. Öğr. Üye. Celal Sabancı 26 Z 5.02.2020 09.00 A-17      
AİTB 101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I (UZEM) Doç. Dr. Ömer Subaşı 13 Z 3.02.2020 16.00 A-17      
TDB 101 Türk Dili-I (UZEM) Öğr. Gör. Dr. M. Medeni Doğan 11 Z 4.02.2020 16.00 A-17      
FLS 101 Felsefeye Giriş I Dr. Öğr. Üye. Ebru Güven 15 Z 3.02.2020 09.00 A-17      
DOY 101 Dijital Okur-Yazarlık (UZEM) Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Özdemir 291 Z 6.02.2020 16.00 A-17      
FLS 105 Klasik Mantık Dr. Öğr. Üye. Caner Çiçekdağı 25 Z 6.02.2020 09.00 A-17      
SOS 115 Sosyolojiye Giriş I Dr. Öğr. Üye. Kerem Özbey 19 Z 4.02.2020 09.00 A-17      
FELSEFE-II FLS 253 Platon ve Felsefesi Dr. Öğr. Üye. Caner Çiçekdağı 9 S 6.02.2020 11.00 A-17      
FLS 201 Batı Ortaçağ ve Rönesans Felsefe Tar. Met. I Dr. Öğr. Üye. Ebru Güven 21 Z 4.02.2020 11.00 A-17      
FLS 205 Türk İslam Felsefesi Tarihi I Dr. Öğr. Üye. Ebru Güven 13 Z 3.02.2020 11.00 A-17      
FLS 207 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. M. Çağatay Korkmaz 10 S 7.02.2020 11.00 A-17      
FLS 251 Felsefe Kavramları I Dr. Öğr. Üye. Celal Sabancı 14 Z 5.02.2020 10.00 A-17      
FLS 203 Psikolojiye Giriş I Dr. Öğr. Üye. İlknur Beyaz Özbey 8 Z 4.02.2020 10.00 A-17      
FELSEFE-III FLS 303 Bilgi Teorisi Dr. Öğr. Üye. Ebru Güven 32 Z 5.02.2020 11.00 A-17      
FLS 301 17. YY. Felsefe Tarihi ve Metinleri Dr. Öğr. Üye. Caner Çiçekdağı 37 Z 6.02.2020 13.00 A-17      
FLS 305 Bilim Tarihi Dr. Öğr. Üye. Ebru Güven 33 Z 3.02.2020 13.00 A-17      
FLS 359 Siyasi Düşünceler Tarihi Dr. Öğr. Üye. Celal Sabancı 31 S 5.02.2020 13.00 A-17      
FLS 307 Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi Doç. Dr. S.Ahmet Satıcı 33 Z 4.02.2020 13.00 A-17      
FLS 351 Eğitim Felsefesi Dr. Öğr. Üye. Gözde Eken 31 S 7.02.2020 13.00 A-17      
FELSEFE-IV FLS 403 Çağdaş Felsefe Tarihi ve Metinleri I Dr. Öğr. Üye. Celal Sabancı 29 Z 4.02.2020 15.00 A-17      
FLS 453 Özgürlük Kuramları Dr. Öğr. Üye. Ebru Güven 29 S 5.02.2020 15.00 A-17      
FLS 455 Dil Felsefesi Dr. Öğr. Üye. Caner Çiçekdağı 29 S 6.02.2020 15.00 A-17      
FLS 409 Siyaset Felsefesi Dr. Öğr. Üye. Celal Sabancı 29 Z 3.02.2020 15.00 A-17      
FLS 407 Osmanlı Dönemi Bilim ve Felsefe Dr. Öğr. Üye. Celal Sabancı 30 Z 3.02.2020 10.00 A-17      
FLS 401 Felsefi Metin Okuma ve Yazma Dr. Öğr. Üye. Caner Çiçekdağı 29 Z 7.02.2020 09.00 A-17      
FLS 405 Klasik Sosyoloji Kuramları Dr. Öğr. Üye. Metin Türkmen 30 Z 7.02.2020 15.00 A-17      
BATI DİLLERİ D.KODU DERSİN ADI ÖĞRETİM ÜYESİ  K.SAYI Z/S BÜTÜNLEME SAAT DERSLİKLER
HAZIRLIK-A/B HAZ001 İngilizce Okuma Dr. Öğr. Üyesi Ufuk ATAŞ 69 Z   13.00    
HAZ001 İngilizce Yazma Dr. Öğr. Üyesi Ufuk ATAŞ 69 Z   13.00      
HAZ001 Temel İngilizce Öğr. Gör. Özlem E. ÇAVDAR 69 Z   13.00      
HAZ001 İngilizce Dinleme ve Konuşma Öğr. Gör. Pınar YAŞAR 69 Z   13.00        
HAZ001 İngilizce Dilbilgisi Öğr. Gör. Hakan YENİÇERİ 69 Z   10.00        
B. DİLLERİ-I IDE107  Dilbilim-I Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Efe 47 Z 3.02.2020 13.00 D-120    
AİTB 101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I (UZEM) Doç. Dr. Ömer Subaşı 42 Z 3.02.2020 16.00 D-120      
IDE101 Akademik Düşünme ve Yazma Öğr. Gör. Özlem E. Çavdar 45 Z 4.02.2020 13.00 D-120      
TDB 101 Türk Dili I (UZEM) Öğr. Gör. Dr. M. Medeni Doğan 42 Z 4.02.2020 16.00 D-120      
IDE103 Edebi Terimler-I Dr. Öğr. Üyesi Hakan Gültekin 45 Z 5.02.2020 13.00 D-120    
DOY 101 Dijital Okur-Yazarlık (UZEM) Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Özdemir 295 Z 6.02.2020 16.00 D-120      
IDE105 İngiliz Edebiyatı İncelemesi-I  Dr. Öğr. Üyesi Hakan Gültekin 47 Z 6.02.2020 13.00 D-120    
IDE109 Mitoloji Dr. Öğr. Üyesi Arsev A. A. Yıldıran 47 Z 7.02.2020 13.00 D-120      
B. DİLLERİ-II IDE207 Anlatım Teknikleri Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin EFE 3 Z 3.02.2020 11.00 D-122      
IDE209 Uygulamalı Dilbilim Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin EFE 3 Z 4.02.2020 11.00 D-122      
IDE205 Tiyatroya Giriş Dr. Öğr. Üyesi Hakan GÜLTEKİN 3 Z 5.02.2020 11.00 D-122      
IDE203  İngiliz Romanı-I Dr. Öğr. Üyesi Arsev A. A. YILDIRAN 3 Z 6.02.2020 11.00 D-122      
IDE201 Şiire Giriş-I  Dr. Öğr. Üyesi Arsev A. A. YILDIRAN 3 Z 7.02.2020 11.00 D-122      
YDB203 Yabancı Dil-I (Temel Rusça) Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZBERK 3 Z 7.02.2020 13.00 D-122      
DEKAN YARD. Dr. Öğr. Üye. Eşref TEMEL Dr. Öğr. Üye. Kerem ÖZBEY DEKAN Prof. Dr. Nuri YAVUZ