Bütünleme Sınav Programları


   

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME  SINAV PROGRAMI
Tarih 1. Sınıf
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Doç. Dr. Bayram Arif Köse TRH 103 İslam Tarihi E-Sınav 8.02.2021 13.00
Dr. Öğr. Üyesi  Ali İrfan Kaya TDB 101 Osmanlıca Paleografyası-I E-Sınav 8.02.2021 10.00
Öğr. Gör.Dr. Mehmet Medeni Doğan TDB 101 Türk Dili-I E-Sınav 10.02.2021 15.00
Öğr. Gör. Pınar Yaşar YDB 101 İngilizce-I E-Sınav 8.02.2021 15.00
Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Özdemir DOY 101 Dijital Okur-Yazarlık E-Sınav 14.02.2021 16.00
Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk TRH 111 Eskiçağ Tarihi ve Medeniyet Ödev-Proje 13.02.2021 14.00
Dr. Arş. Gör. Cihan Oruç TRH 105 İslam Öncesi Türk Tarihi-I Ödev-Proje 13.02..21 15.00
Dr. Öğr. Üye. Melike Karabacak Yılmaz TRH 109 Tarih Metodolojisi-I E-Sınav 10.02.2021 10.00
Tarih 2. Sınıf
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Dr. Arş. Gör. Cihan Oruç TRH 201 Türkistan Tarihi Ödev-Proje 13.02.2021 11.00
Doç. Dr. Yaşar Canatan TRH 205 Osmanlıca Tarihi Metinler-I (İkinci Öğretim) Ödev-Proje 13.02.2021 13.00
Doç. Dr. Ahmet Atalay TRH 205 Osmanlıca Tarihi Metinler-I (Örgün öğretim) Ödev-Proje 13.02.2021 13.00
Doç. Dr. Bayram Arif Köse TRH 211 Büyük Selçuklu Devleti Tarihi-I E-Sınav 11.02.2021 13.00
Dr. Öğr. Üye. Eşref Temel  TRH 207 Osmanlı Tarihi-I E-Sınav 11.02.2021 15.00
Doç. Dr. Bayram Arif Köse TRH 203 Selçuklu Medeniyeti Tarihi E-Sınav 12.02.2021 13.00
Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk TRH 261 Mısır Medeniyeti Tarihi Ödev-Proje 13.02.2021 13.00
Doç. Dr. Bayram Arif Köse TRH 213 Haçlı Seferleri Tarihi  E-Sınav 12.02.2021 15.00
Tarih 3. Sınıf
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Prof. Dr. Nuri Yavuz TRH 357 Türk Kültür Tarihi Semineri  Ödev-Proje 13.02.2021 13.00
Dr. Öğr. Üye. Melike Karabacak Yılmaz TRH 301 Osmanlı Medeniyeti Tarihi-I E-Sınav 13.02.2021 13.00
Arş. Gör.Dr. Süleyman Yelocağı TRH 361 Osmanlı Tarihi Semineri-I Ödev-Proje 13.02.2021 13.00
Dr. Öğr. Üye. Faruk Taşkın TRH 303 Osmanlı Yenileşme ve Fikir Hareketleri Tarihi E-Sınav 13.02.2021 15.00
Dr. Öğr. Üye. Faruk Taşkın TRH 303 Osmanlı Yenileşme ve Fikir Hareketleri Tarihi Semineri Ödev-Proje 13.02.2021 11.00
Doç Dr. Hamit Şafakçı  TRH 309 Osmanlı Diplomatikası I  E-Sınav 14.02.2021 13.00
Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk TRH 355 Yakınçağ Avrupa Tarihi Ödev-Proje 13.02.2021 13.00
Dr. Öğr. Üye. Ali İrfan Kaya TRH 307 Yakınçağ Osmanlı Tarihi Metinleri  Ödev-Proje 13.02.2021 14.00
Dr. Öğr. Üye. Ali İrfan Kaya TRH 305 Osmanlı Tarihi-III E-Sınav 14.02.2021 10.00
Tarih 4. Sınıf
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Doç. Dr. Ahmet Atalay TRH 401 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ödev-Proje 13.02.2021 09.00
Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk TRH 403 Osmanlı Tarihi-V Ödev-Proje 13.02.2021 11.00
Dr. Öğr. Üye. Melike Karabacak Yılmaz TRH 461 Osmanlı Tarihi Semineri-lll Ödev-Proje 13.02.2021 09.00
Arş. Gör.Dr. Süleyman Yelocağı TRH477 Türk Basın Tarihi Ödev-Proje 13.02.2021 09.00
Dr. Öğr. Üye. Faruk Taşkın TRH 463 Osmanlı Eğitim Tarihi Semineri-III Ödev-Proje 13.02.2021 09.00
Dr. Öğr. Üye. Melike Karabacak Yılmaz TRH 459 Osmanlı Medeniyeti Tarihi Semineri I Ödev-Proje 13.02.2021 09.00
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1. Sınıf
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Dr.Öğr.Üye. Mehmet AKKUŞ  TDE 105 Türkiye Türkçesi- I  Ödev 14.02.2021  
Arş.Gör.Dr. Özgül ÖZBEK GİRAY TDE 113 Kompozisyon E-Sınav 8.02.2021 10.00
Dr.Öğr.Üye. Eşref TEMEL TDE 101 Osmanlı Türkçesi- I (1. Grup) E-Sınav 13.02.2021 13.00
Arş.Gör.Dr. Muhittin KUL TDE 101 Osmanlı Türkçesi- I (2. Grup) E-Sınav 13.02.2021 15.00
Dr.Öğr.Üye. Ayşe ÇELEBİOĞLU TDE 107 Eski Türk Edebiyatı- I  E-Sınav 12.02.2021 10.00
Dr.Öğr.Üye. Mehmet ÖZDEMİR TDE 111 Türk Halk Edebiyatı- I  E-Sınav 10.02.2021 10.00
Öğr.Gör. İlker ALINMAZ  AİTB 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  E-Sınav 9.02.2021 15.00
Öğr.Gör. Pınar YAŞAR YDB 101 İngilizce- I  E-Sınav 8.02.2021 15.00
Dr.Öğr.Üye. Ertuğrul ÖZDEMİR DOY 101 Dijital Okuryazarlık  E-Sınav 14.02.2021 16.00
Dr.Öğr.Üye. Neşe OKTAY TDE 109 Yeni Türk Edebiyatı- I E-Sınav 11.02.2021 10.00
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2. Sınıf
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Doç.Dr. Sedat BAHADIR  TDE 211 Türk Halk Edebiyatı- III  E-Sınav 13.02.2021 10.00
Doç.Dr. Yaşar CANATAN  TDE 201 Osmanlı Türkçesi- III  *  *  *
Dr.Öğr.Üye. Neşe OKTAY TDE 209 Yeni Türk Edebiyatı- III E-Sınav 12.02.2021 15.00
Dr.Öğr.Üye. Ayşe ÇELEBİOĞLU TDE 207 Eski Türk Edebiyatı- III  E-Sınav 11.02.2021 13.00
Dr.Öğr.Üye. Mehmet AKKUŞ  TDE 203 Türkiye Türkçesi- III Ödev 14.02.2021  
Dr.Öğr.Üye. Sabina ABİD  TDE 205 Eski Türkçe- I Ödev 13.02.2021  
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. Sınıf
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi  E- Sınav Saati
Dr.Öğr.Üye. Ayşe ÇELEBİOĞLU TDE 303 Eski Türk Edebiyatı- V  E-Sınav 9.02.2021 11.00
Dr.Öğr.Üye. Mehmet ÖZDEMİR TDE 301 Türkoloji Araştırma Yöntem ve Teknikleri E-Sınav 8.02.2021 13.00
Dr.Öğr.Üye. Erhan GİRAY TDE 357 Harezm Türkçesi  E-Sınav 11.02.2021 15.00
Arş.Gör.Dr. Özgül ÖZBEK GİRAY TDE 361 Çağdaş Türk Şiiri E-Sınav 10.02.2021 15.00
Doç.Dr. Sedat BAHADIR TDE 307 Türk Halk Edebiyatı- V  E-Sınav 14.02.2021 10.00
Doç.Dr. Yaşar CANATAN  TDE 351 Arapça- I   *  *  *
Dr.Öğr.Üye. Elif KAYA TDE 305 Yeni Türk Edebiyatı- V Ödev 8.02.2021  
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. Sınıf
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Dr.Öğr.Üye. Erhan GİRAY TDE 453 Gramatikal Metin Tahlili Ödev 13.02.2021  
Dr.Öğr.Üye. Ayşe ÇELEBİOĞLU TDE405 Eski Türk Edebiyatı-VII  *           *  *
Dr.Öğr.Üye. Erhan GİRAY TDE 459 Çağdaş Türk Edebiyatları E-Sınav 10.02.2021 13.00
Dr.Öğr.Üye. Elif KAYA TDE 407 Yeni Türk Edebiyatı-VII Ödev 11.02.2021  
Dr.Öğr.Üye.Mehmet Özdemir TDE 463 Geçmişten Günümüze Türk Kültürü E-Sınav 12.02.2021 13.00
Dr.Öğr.Üye.Sabina ABİD  TDE 403 Cümle Bilgisi-I  Ödev 14.02.2021  
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI
Felsefe Bölümü 1. Sınıf
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Dr. Öğr. Ü. Celal SABANCI FLS 103 - İlkçağ Felsefe Tarihi ve Metinleri I E-Sınav 08.02.2021 15:00
Öğr. Gör.Pınar YAŞAR YDB 101- İngilizce I  E-Sınav 08.02.2021 15:00
  AİTB 101- Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I  E-Sınav 09.02.2021 15:00
Öğr. Gör. Mehmet Medeni DOĞAN  TDB 101- Türk Dili I E-Sınav 10.02.2021 15:00
Doç. Dr. Caner ÇİÇEKDAĞI FLS 105- Klasik Mantık  Ödev-Proje 10.02.2021 16:00
Doç Dr. Kerem ÖZBEY  SOS 115- Sosyolojiye Giriş I  E-Sınav 11.02.2021 09:00
Dr.Öğr. Ü. Ebru GÜVEN  FLS 101- Felsefeye Giriş I  E-Sınav 12.02..2021 15:00
Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul ÖZDEMİR Dijital Okuryazarlık E-Sınav 14.02.2021 16:00
Felsefe Bölümü 2. Sınıf
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Dr. Öğr. Ü. Begüm SATICI  FLS 203- Psikolojiye Giriş  E-Sınav 08.02.2021 11:00
Dr. Öğr. Ü. Metin TÜRKMEN  FLS 207- Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri  E-Sınav 09.02.2021 11:00
Dr.Öğr. Ü. Ebru GÜVEN  FLS 205 Türk İslam Felsefesi Tarihi I  E-Sınav 10.02.2021 11:00
Dr. Öğr. Ü. Celal SABANCI FLS 251 Felsefe Kavramları I  E-Sınav 11.02.2021 11:00
Dr.Öğr. Ü. Ebru GÜVEN  FLS 201- Batı Ortaçağ Felsefesi Tarihi ve Metinleri I  E-Sınav 12.02.2021 11:00
Doç. Dr. Caner ÇİÇEKDAĞI FLS 253- Platon ve Felsefesi  Ödev-Proje 13.02.2021 09:00
Felsefe Bölümü 3. Sınıf
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Dr.Öğr. Ü. Ebru GÜVEN  FLS 303- Bilgi Teorisi  E-Sınav 08.02.2021 13:00
Dr.Öğr. Ü. Ebru GÜVEN  FLS 305- Bilim Tarihi  E-Sınav 09.02.2021 13:00
Dr. Öğr. Ü. Celal SABANCI FLS 359- Siyasi Düşünceler Tarihi  E-Sınav 10.02.2021 13:00
Dr. Öğr. Ü. Gözde EKEN TAŞKAYA FLS 351- Eğitim Felsefesi  E-Sınav 11.02.2021 13:00
Doç Dr. S. Ahmet SATICI  FLS 307- Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi  E-Sınav 12.02.2021 13:00
Doç. Dr. Caner ÇİÇEKDAĞI FLS 301- 17. Yüzyıl Felsefe Tarihi ve Metinleri  Ödev-Proje 12.02.2021 16:00
Felsefe Bölümü 4. Sınıf
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Dr. Öğr. Ü. Celal SABANCI FLS 455- Dil Felsefesi  E-Sınav 8.02.2021 11:00
Dr. Öğr. Ü. Celal SABANCI FLS 403- Çağdaş Felsefe Tarihi ve Metinleri I  E-Sınav 9.02.2021 15:00
Dr.Öğr. Ü. Ebru GÜVEN  FLS 453- Özgürlük Kuramları  E-Sınav 10.02.2021 15:00
Doç. Dr. Caner ÇİÇEKDAĞI FLS 401- Felsefi Metin Okuma ve Yazma  Ödev-Proje 11.02.2021 09:00
Doç Dr. Kerem ÖZBEY  FLS 405- Klasik Sosyoloji Kuramları  E-Sınav 11.02.2021 15:00
Dr. Öğr. Ü. Celal SABANCI FLS 407- Osmanlı Dönemi Bilim ve Felsefe  E-Sınav 12.02.2021 15:00
Dr. Öğr. Ü. Celal SABANCI FLS 409- Siyaset Felsefesi  E-Sınav 13.02.2021 11:00
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI
Sosyoloji 1. Sınıf
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Dr. Öğr. Üyesi Jale KARHAN SOS-109 Sosyololji Tarihi I Odev  12.02.21  09.00
Öğr. Gör. İlker ALINMAZ AİTB-101 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I E-Sınav  09.02.21  15.00
Öğr. Gör. Mehmet MEDENİ DOĞAN TDB-101 Türk Dili-I E-Sınav  10.02.21  15.00
Öğr. Gör. Pınar YAŞAR YDB-101 Yabancı Dil (İngilizce)- I E-Sınav  08.02.21  15.00
Doç. Dr. Caner ÇİÇEKDAĞI SOS-107 Klasik Mantık Ödev 10.02.2021 16.00
Doç. Dr. Kerem ÖZBEY SOS-101 Sosyolojiye Giriş I E-Sınav  11.02.21  09.00
Dr. Öğr. Üyesi Ebru GÜVEN FLS-101 Felsefeye Giriş I E-Sınav  12.02.21  15.00
Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul ÖZDEMİR Dijital Okuryazarlık E-Sınav  14.02.21  16:00
Sosyoloji 2. Sınıf
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Öğr. Gör. Erhan KIRMIZI SOS-255 Hukukun Temel Kavramları  Ödev  11.02.21  13.00
Dr. Öğr. Üyesi Begüm SATICI SOS-209 Psikolojiye Giriş I  E-Sınav  13.02.21  14.00
Dr. Öğr. Üyesi Metin TÜRKMEN SOS-207 Sosyal Bilimler Metolodolojisi I  E-Sınav  09.02.21  11.00
Dr. Öğr. Üyesi Ayhan BİLGİN SOS-217 Siyaset Bilimi I  E-Sınav  10.02.21  10.00
Doç. Dr. Kerem ÖZBEY SOS-201 Sosyoloji Teorileri I E-Sınav 8.02.2021  11.00
Dr. Öğr. Üyesi Gözde EKEN SOS-219 Felsefe Tarihi I  E-Sınav  10.02.21  13.00
Doç. Dr. Mehmet Şükrü NAR SOS-215 Sosyal Antropoloji   Ödev  12.02.21  13.00
Sosyoloji 3. Sınıf
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Doç. Dr. Kerem ÖZBEY SOS-309 Kent Sosyolojisi  E-Sınav  10.02.21  11.00
Dr. Öğr. Üyesi Begüm SATICI SOS-303 Sosyal Psikoloji  E-Sınav  11.02.21  15.00
Dr. Öğr. Üyesi Metin TÜRKMEN SOS-355 Hukuk Sosyolojisi  E-Sınav  12.02.21  11.00
Dr. Öğr. Üyesi Metin TÜRKMEN SOS-305 Osmanlı Toplum Yapısı  E-Sınav  13.02.21  11.00
Dr. Öğr. Üyesi Cihan KARA SOS-369 Tarih Sosyolojisi   Ödev  08.02.21  13.00
Doç. Dr. Mehmet Şükrü NAR SOS-359 Kültür Sosyolojisi   Ödev  14.02.21  11.00
Dr. Öğr. Üyesi Celal SABANCI  SOS-307 Çağdaş Felsefe Teorileri  E-Sınav  09.02.21  09.00
Sosyoloji 4. Sınıf
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Dr. Öğr. Üyesi Jale KARHAN SOS-405 Güncel Sosyolojik Tartışmalar Odev  10.02.21  09.00
Dr. Öğr. Üyesi Jale KARHAN SOS-403 İletişim Sosyolojisi  Ödev  11.02.21  16.00
Dr. Öğr. Üyesi Jale KARHAN SOS-451 Aile Sosyolojisi  Ödev  10.02.21  14.00
Dr. Öğr. Üyesi Metin TÜRKMEN SOS-465 AB ve Türkiye  E-Sınav  12.02.21  10.00
Doç. Dr. Mehmet Şükrü NAR SOS-453 Siyasal Antropoloji   Ödev  09.02.21  14.00
Doç. Dr. Kerem ÖZBEY SOS-407 Türkiye'de Sosyoloji I E-Sınav  13.02.21  13.00
Doç. Dr. Mehmet Şükrü NAR SOS-401 Siyaset Sosyolojisi   Ödev  08.02.21  14.00
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI
İngiliz Dili ve Edebiyatı 1. Sınıf Bütünleme Sınavı
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Öğr. Gör. Özlem E. ÇAVDAR IDE101 Akademik Düşünme ve Yazma E-sınav 8.02.2021 11:00
Dr. Öğr. Üyesi Hakan GÜLTEKİN IDE103 Edebi Terimler-I Ödev 9.02.2021 11:00
Dr. Öğr. Üyesi Hakan GÜLTEKİN IDE105 İngiliz Edebiyatı İncelemesi-I E-sınav 10.02.2021 11:00
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin EFE IDE107 Dilbilim-I E-sınav 11.02.2021 11:00
Dr. Öğr. Üyesi A. Arsev A. YILDIRAN IDE109 Mitoloji Ödev 12.02.2021 11:00
Öğr. Gör. Dr. Mehmet Medeni DOĞAN TDB101 Türk Dili-I E-sınav 10.02.2021 15:00
Öğr. Gör. İlker ALINMAZ AİTB101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I E-sınav 9.02.2021 15:00
  DOY101 Dijital Okuryazarlık E-sınav 14.02.2021 16:00
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2. Sınıf Bütünleme Sınavı
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Dr. Öğr. Üyesi A. Arsev A. YILDIRAN IDE201 Şiire Giriş-I  Ödev 8.02.2021 13:00
Dr. Öğr. Üyesi A. Arsev A. YILDIRAN IDE203 İngiliz Romanı-I Ödev 9.02.2021 13:00
Dr. Öğr. Üyesi Hakan GÜLTEKİN IDE205 Tiyatroya Giriş Ödev 10.02.2021 13:00
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin EFE IDE207 Anlatım Teknikleri E-sınav 11.02.2021 13:00
Dr. Öğr. Üyesi Ufuk ATAŞ IDE209 Uygulamalı Dilbilim-I E-sınav 12.02.2021 13:00
Dr. Öğr. Üyesi Nazan COŞKUN YDB203 Yabancı Dil-I (Temel Rusça) Ödev 13.02.2021 13:00
İngiliz Dili ve Edebiyatı 3. Sınıf Bütünleme Sınavı
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin EFE IDE301 İleri Araştırma Yöntemleri-I E-sınav 8.02.2021 15:00
Dr. Öğr. Üyesi Hakan GÜLTEKİN IDE303 Shakespeare Ödev 9.02.2021 15:00
Dr. Öğr. Üyesi A. Arsev A. YILDIRAN IDE305 18. Yüzyıl Yaşamı ve Edebiyatı Ödev 10.02.2021 15:00
Öğr. Gör. Pınar YAŞAR IDE307 Çeviri-I E-sınav 11.02.2021 15:00
Dr. Öğr. Üyesi Ufuk ATAŞ IDE309 Söylem Çözümlemesi-I E-sınav 12.02.2021 15:00
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZBERK IDE351 Rusça-I Ödev 13.02.2021 15.00