Dekan sekreteri


Görev Adı (Unvanı): Dekan Sekreteri

Bağlı Olduğu Unvan: Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Nitelikleri:

 • Dekan, Dekan Yardımcıları ve Fakülte Sekreterinin verdiği görevleri ve iletişim organizasyonunu sağlar. 

Görev ve Sorumlulukları:

 • Dekan, Dekan Yardımcıları ve Fakülte Sekreterinin görüşme ve kabullerine ait hizmetlerini yürütmek. 
 • Fakülte santraline bakarak, Dekan, Dekan Yardımcıları ve Fakülte Sekreterinin resmi haberleşmelerinde yardımcı olarak, gizlilik taşıyan yazışma işlerini yürütmek. 
 • Dekan, Dekan Yardımcıları ve Fakülte Sekreterinin kurum içi ve kurum dışı randevu isteklerini düzenlemek. 
 • Dekan, Dekan Yardımcıları ve Fakülte Sekreterinin ıslak imza gerektiren yazışmalarının çıktılarını alıp, imzalatıp ilgili büroya göndermek. 
 • Dekanın yolculuk ile konaklama için rezervasyonlarını yapmak. 
 • Dinî ve Millî bayramlarda Dekanın tebrik mesajlarını hazırlar ve dağıtımını sağlamak. 
 • Dekanın kurumsal dosyalarını tutarak ve arşivlemek. 
 • Mezuniyet töreni programına yardımcı olur ve tüm davetiye ve duyuru işlerini yapmak. 
 • Dekanlığın tüm duyurularını akademik ve idari personele e-posta yolu ile duyurmak. 
 • Fakültenin tüm birimlerinin ve kişilerin faks iletilerinin gönderimi ve gelen iletilerin yerine ulaştırma işlemlerini yapmak. 
 • Fakülte Bölümlerinin düzenlediği İşveren Toplantılarının iletişim, haberleşme ve toplantı organizasyonlarını yapmak. 
 • Fakültenin her yıl düzenlediği Kariyer Günleri Etkinliğinin tüm iletişim, haberleşme ve yazışma işlemlerini yapmak. 
 • Fakülte dışına gönderilecek olan postalarının adres etiketlerinin hazırlanmak. 
 • Dekan ve Dekanın yetkili kıldığı diğer akademik yöneticilerin ve Fakülte Sekreterinin vereceği diğer işleri yapmak.