Dekan yardımcısı

ORGNİZASYONDAKİ YERİ:  Rektöre bağlı görev yapar.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

  • Dekan  tarafından belirlenecek yetki ve görev dağılımına göre Dekana yardımcı olmak.
  • 2547 Sayılı YÖK Kanunu kapsamında akademik görevlerini yerine getirmek.
  • Dekan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
  • Görevlerinden dolayı Dekana karşı sorumludurlar.

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER:

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 sayılı YÖK Kanunda belirtilen niteliklere sahip olmak,