Destek Hizmetleri Birimi

ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Birim Amirlerine bağlı görev yapar.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

  • Dekanlık binasının, bölümlerin, dersliklerin ve laboratuvarların vs. yerlerin temizliğini takip etmek.
  • Fakültemize gelecek her türlü ağır ve hafif demirbaş eşya vb. malzemelerin ilgili yerlere taşıtılması ve yerleştirilmesini sağlamak.
  • Sınıfların ve laboratuvarların ders başlamadan önce temiz bir şekilde eğitim ve öğretime hazır hale getirilmesini sağlamak.
  • Dekan ve Dekanın yetkili kıldığı diğer akademik yöneticilerin ve Fakülte Sekreterinin vereceği diğer işleri yapmak.

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER:  

  • İşçi statüsünde olmak.