Felsefe Bölümü

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
1. SINIF
SAATLER PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
08.00-09.00       UZEP UZEP
      TDB102 Türk Dili II AİTB 102 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tar. II
      Öğr. Gör. Dr. Mehmet M. DOĞAN Öğr. Gör. İlker ALINMAZ
09.00-10.00       UZEP UZEP
      TDB102 Türk Dili II AİTB 102 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tar. II
      Öğr. Gör. Dr. Mehmet M. DOĞAN Öğr. Gör. İlker ALINMAZ
10.00-11.00 D.25 D.25 D.25   UZEP
FLS102 Felsefeye Giriş II FLS102 Felsefeye Giriş II FLS106 Modern Mantık   KRYR 102 Kariyer Planlama
Dr.Öğr.Ü. Ebru GÜVEN Dr.Öğr.Ü. Ebru GÜVEN Doç. Dr. Caner ÇİÇEKDAĞI   Arş. Gör. Dr. Cihan ORUÇ
11.00-12.00 D.25 D.25 D.25    
FLS102 Felsefeye Giriş II FLS102 Felsefeye Giriş II FLS106 Modern Mantık    
Dr.Öğr.Ü. Ebru GÜVEN Dr.Öğr.Ü. Ebru GÜVEN Doç. Dr. Caner ÇİÇEKDAĞI    
13.00-14.00 D.25 D.25 D.25   UZEP
FLS106 Modern Mantık SOS114 Sosyolojiye Giriş II SOS114 Sosyolojiye Giriş II   YDB102 İngilizce II
Doç. Dr. Caner ÇİÇEKDAĞI Dr.Öğr.Ü. İlknur ÖZBEY Dr.Öğr.Ü. İlknur ÖZBEY   Öğr. Gör. Pınar YAŞAR KIRAN
14.00-15.00 D.25 D.25 D.25   UZEP
FLS106 Modern Mantık SOS114 Sosyolojiye Giriş II SOS114 Sosyolojiye Giriş II   YDB102 İngilizce II
Doç. Dr. Caner ÇİÇEKDAĞI Dr.Öğr.Ü. İlknur ÖZBEY Dr.Öğr.Ü. İlknur ÖZBEY   Öğr. Gör. Pınar YAŞAR KIRAN
15.00-16.00   D.305   D.305  
  FLS104 İlkçağ Felsefe Tarihi ve Met. II   FLS104 İlkçağ Felsefe Tarihi ve Met. II  
  Dr.Öğr.Ü. Celal SABANCI   Dr.Öğr.Ü. Celal SABANCI  
16.00-17.00   D.305   D.305  
  FLS104 İlkçağ Felsefe Tarihi ve Met. II   FLS104 İlkçağ Felsefe Tarihi ve Met. II  
  Dr.Öğr.Ü. Celal SABANCI   Dr.Öğr.Ü. Celal SABANCI  
           
           
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
2. SINIF
SAATLER PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
08.00-09.00          
         
         
09.00-10.00       D.26  
      FLS252 Felsefe Kavramları II  
      Dr.Öğr.Ü. Celal SABANCI  
10.00-11.00 D.26 D.26 D.26 D.26  
FLS208 Varlık Felsefesi FLS208 Varlık Felsefesi FLS202 Batı Ortaçağ Felsefe Tar. ve Met. II FLS252 Felsefe Kavramları II  
Doç. Dr. Caner ÇİÇEKDAĞI Doç. Dr. Caner ÇİÇEKDAĞI Dr.Öğr.Ü. Ebru GÜVEN Dr.Öğr.Ü. Celal SABANCI  
11.00-12.00 D.26 D.26 D.26 D.26  
FLS208 Varlık Felsefesi FLS208 Varlık Felsefesi FLS202 Batı Ortaçağ Felsefe Tar. ve Met. II FLS252 Felsefe Kavramları II  
Doç. Dr. Caner ÇİÇEKDAĞI Doç. Dr. Caner ÇİÇEKDAĞI Dr.Öğr.Ü. Ebru GÜVEN Dr.Öğr.Ü. Celal SABANCI  
13.00-14.00   D.26 D.26 UZEP  
  FLS202 Batı Ortaçağ Felsefe Tar. ve Met. II FLS204 Psikolojiye Giriş II FLS206 Türk İslam Felsefesi Tarihi II   
  Dr.Öğr.Ü. Ebru GÜVEN Dr.Öğr.Ü. Ebru GÜVEN Dr.Öğr.Ü. Ebru GÜVEN  
14.00-15.00   D.26 D.26 UZEP  
  FLS202 Batı Ortaçağ Felsefe Tar. ve Met. II FLS204 Psikolojiye Giriş II FLS206 Türk İslam Felsefesi Tarihi II   
  Dr.Öğr.Ü. Ebru GÜVEN Dr.Öğr.Ü. Ebru GÜVEN Dr.Öğr.Ü. Ebru GÜVEN  
15.00-16.00 D.26 D.26 D.26 UZEP  
FLS204 Psikolojiye Giriş II FLS254 Aristoteles ve Felsefesi FLS254 Aristoteles ve Felsefesi FLS206 Türk İslam Felsefesi Tarihi II   
Dr.Öğr.Ü. Ebru GÜVEN Doç. Dr. Caner ÇİÇEKDAĞI Doç. Dr. Caner ÇİÇEKDAĞI Dr.Öğr.Ü. Ebru GÜVEN  
16.00-17.00 D.26   D.26 UZEP  
FLS204 Psikolojiye Giriş II   FLS254 Aristoteles ve Felsefesi FLS206 Türk İslam Felsefesi Tarihi II   
Dr.Öğr.Ü. Ebru GÜVEN   Doç. Dr. Caner ÇİÇEKDAĞI Dr.Öğr.Ü. Ebru GÜVEN  
           
           
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
3. SINIF
SAATLER PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
08.00-09.00   D.120      
  FLS304 Ahlak Felsefesi      
  Dr.Öğr.Ü. Ebru GÜVEN      
09.00-10.00   D.120      
  FLS304 Ahlak Felsefesi      
  Dr.Öğr.Ü. Ebru GÜVEN      
10.00-11.00     D.120 D.120 UZEP
    FLS306 Bilim Felsefesi  FLS360 Kültür Kimlik ve Toplum FLS308 Sosyal Psikoloji
    Dr.Öğr.Ü. Uğur Daştan Dr.Öğr.Ü. Metin TÜRKMEN Öğr.Gör.Cavit Çolakoğlu
11.00-12.00     D.120 D.120 UZEP
    FLS306 Bilim Felsefesi  FLS360 Kültür Kimlik ve Toplum FLS308 Sosyal Psikoloji
    Dr.Öğr.Ü. Uğur Daştan Dr.Öğr.Ü. Metin TÜRKMEN Öğr.Gör.Cavit Çolakoğlu
13.00-14.00 D.120 D.120 D.120 D.120 D.120
FLS304 Ahlak Felsefesi FLS356 Sivil Toplum ve Demokrasi FLS302 18. Yüzyıl Felsefe Tarihi ve Met. FLS360 Kültür Kimlik ve Toplum FLS306 Bilim Felsefesi 
Dr.Öğr.Ü. Ebru GÜVEN Doç. Dr. Kerem ÖZBEY Doç. Dr. Caner ÇİÇEKDAĞI Dr.Öğr.Ü. Metin TÜRKMEN Dr.Öğr.Ü. Uğur Daştan
14.00-15.00 D.120 D.120 D.120   D.120
FLS304 Ahlak Felsefesi FLS356 Sivil Toplum ve Demokrasi FLS302 18. Yüzyıl Felsefe Tarihi ve Met.   FLS306 Bilim Felsefesi 
Dr.Öğr.Ü. Ebru GÜVEN Doç. Dr. Kerem ÖZBEY Doç. Dr. Caner ÇİÇEKDAĞI   Dr.Öğr.Ü. Uğur Daştan
15.00-16.00 D.120 D.120 UZEP    
FLS302 18. Yüzyıl Felsefe Tarihi ve Met. FLS356 Sivil Toplum ve Demokrasi FLS308 Sosyal Psikoloji    
Doç. Dr. Caner ÇİÇEKDAĞI Doç. Dr. Kerem ÖZBEY Öğr.Gör.Cavit Çolakoğlu    
16.00-17.00 D.120   UZEP    
FLS302 18. Yüzyıl Felsefe Tarihi ve Met.   FLS308 Sosyal Psikoloji    
Doç. Dr. Caner ÇİÇEKDAĞI   Öğr.Gör.Cavit Çolakoğlu    
           
           
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
4. SINIF
SAATLER PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
08.00-09.00         FLS402 Bitirme Çalışması Gr.1 Doç. Dr. Caner ÇİÇEKDAĞI, Gr.2 Dr. Öğr.Ü. Celal SABANCI,  Gr.3 Dr.Öğr.Ü. Ebru GÜVEN, Gr. 4 Dr.Öğr.Ü. Uğur Daştan
       
       
09.00-10.00     D.202 D.202
    FLS458 Ahlak Teorileri FLS454 Postmodernizm ve Postyapısalcılık
    Dr.Öğr.Ü. Uğur Daştan Dr.Öğr.Ü. Uğur Daştan
10.00-11.00   D.202 D.119 D.202
  FLS410 Tarih Felsefesi FLS406 Çağdaş Sosyoloji Kuramları FLS458 Ahlak Teorileri
  Dr.Öğr.Ü. Celal SABANCI Doç. Dr. Kerem Özbey Dr.Öğr.Ü. Uğur Daştan
11.00-12.00   D.202 D.119 D.202
  FLS410 Tarih Felsefesi FLS406 Çağdaş Sosyoloji Kuramları FLS458 Ahlak Teorileri
  Dr.Öğr.Ü. Celal SABANCI Doç. Dr. Kerem Özbey Dr.Öğr.Ü. Uğur Daştan
13.00-14.00   D.202 D.202 D.202  
  FLS404 Çağdaş Felsefe Tarihi ve Met. II FLS454 Postmodernizm ve Postyapısalcılık FLS408 Çağdaş Türk Düşünce Tarihi  
  Dr.Öğr.Ü. Celal SABANCI Dr.Öğr.Ü. Uğur Daştan Dr.Öğr.Ü. Uğur Daştan  
14.00-15.00   D.202 D.202 D.202  
  FLS404 Çağdaş Felsefe Tarihi ve Met. II FLS454 Postmodernizm ve Postyapısalcılık FLS408 Çağdaş Türk Düşünce Tarihi  
  Dr.Öğr.Ü. Celal SABANCI Dr.Öğr.Ü. Uğur Daştan Dr.Öğr.Ü. Uğur Daştan  
15.00-16.00     D.202 D.119 D.202
    FLS404 Çağdaş Felsefe Tarihi ve Met. II FLS406 Çağdaş Sosyoloji Kuramları FLS408 Çağdaş Türk Düşünce Tarihi
    Dr.Öğr.Ü. Celal SABANCI Doç. Dr. Kerem Özbey Dr.Öğr.Ü. Uğur Daştan
16.00-17.00     D.202 D.119 D.202
    FLS404 Çağdaş Felsefe Tarihi ve Met. II FLS406 Çağdaş Sosyoloji Kuramları FLS408 Çağdaş Türk Düşünce Tarihi
    Dr.Öğr.Ü. Celal SABANCI Doç. Dr. Kerem Özbey Dr.Öğr.Ü. Uğur Daştan