Halkla İlişkiler ve Tanıtım Komisyonu

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM KOMİSYONU

Tanıtım Komisyonunun görevi genel olarak; ilgili Mevzuat çerçevesinde, Fakültenin “Halkla İlişkiler ve Tanıtım” faaliyetlerini etkili bir şekilde yürütmek; paydaşlarla etkili iletişim ve işbirliği konusunda stratejiler geliştirmektir. 

•Fakültenin “Halkla İlişkiler ve Tanıtım” faaliyetlerini etkili bir şekilde yürütmek.

•Paydaşlarla etkili iletişim ve işbirliği konusunda stratejiler geliştirmek.

•Fakülte tanıtım günlerinin organizasyonlarını yapmak.

•Tanıtım günleri için gerekli doküman, kitapçık, broşürlerin hazırlanması ve basımının yapılmasını sağlamak.

•Fakültenin; bilimsel ve sosyal içerikli Seminer, Konferans ve Toplantı gibi organizasyonlarını yapmak ve bu organizasyonlarda koordinatör olmak.

•Fakültenin tanıtımı ile ilgili projeler hazırlamak, geliştirmek, stratejileri belirlemek, takip etmek ve sonuçlandırmak.

•Tanıtım Komisyonunda alınan kararları ilgili Bölüm Başkanlığına ve Dekanlık Makamına bildirmek.

•Tanıtım Komisyonu Dekana karşı sorumludur.