İşçi

ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Birim Amirlerine bağlı görev yapar.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

  • Hizmet akdi kapsamında verilen işi amirlerinin istediği doğrultuda yapmak,
  • Kendisine teslim edilen alet, malzeme ve eşyayı korumak
  • Kendisine teslim edilen alet, malzeme ve eşyanın bakımını yaparak devamlı surette kullanıma hazır halde bulundurmak,
  • Verilecek benzeri görevleri yürütmek

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER:

  • İşçi statüsünde olmak.
  • Mesleki bilgi birikimi ve deneyime sahip olmak.