Mali İşler Birimi

ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Birim Amirlerine bağlı görev yapar.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 • Birime gelen her türlü evrakın incelenmesi ve gerekli üst yazıyı yazmak.
 • Akademik personelin (aylık ve yaz okulu) ek ders yüklerinin kontrol edilmesi ve ek ders ücreti tahakkukunun hazırlamak.
 • 31. Madde kapsamında görevlendirilen öğretim elemanlarının E-Bildirge ortamında işe giriş ve çıkış işlemleri, ek ders tahakkuku, Primlerin E-Bildirge ortamında SGK ya gönderilmesi.
 • Yurt içi-yurt dışı, geçici ve sürekli görev yollukları ile ilgili ödeme emri belgelerinin hazırlamak.
 • Fakültenin bütçesinin hazırlamak.
 • Fakülte personeline ait her türlü özlük ödeme belgelerini hazırlamak.
 • Üçer aylık dönemlerde serbest bırakılan bütçe ödeneklerinin takibinin yapılması ve ödeneklerin takibini yapmak.
 • Akademik ve idari personelin maaşlarının hazırlanması. Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısı doğrultusunda maaş avans ve farklarını hazırlamak.
 • Personelin kıdem ve terfi değişikliklerinin maaş sistemine girmek.
 • Görev yeni başlayan personelin kısıt maaşının hazırlamak.
 • İdari personelin giyim yardımlarını tahakkuk ettirmek.
 • Emekli keseneklerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile uyumlu bir biçimde internet üzerinden göndermek.
 • Kişi borçlarının tahsili ile ilgili işlemler yapmak.
 • Kamu personeli Dil Sınavı Sonuç Belgesi sunan personelin belgelerini maaş sistemine işlemek.
 • Mal ve Hizmet alımı işlemlerinin bütçe ödeneklerine göre yapılmasını ve takip etmek.
 • Piyasa araştırması yaparak, tekliflerin alınması ve satın alma onay belgesinin hazırlamak
 • Satın alma işlemleri ile ilgili ön mali kontrolü gerektiren evrakların

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER:  

 • 657 sayılı DMK’ya gore Bilgisayar işletmeni statüsünde olmak.