Mazeret Sınav Programları


FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MAZERET SINAV PROGRAMI
Tarih 1. Sınıf
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Doç. Dr. Bayram Arif Köse TRH 103 İslam Tarihi E-Sınav 14.01.2021 11.00
Dr. Öğr. Üyesi  Ali İrfan Kaya TDB 101 Osmanlıca Paleografyası-I E-Sınav 12.01.2021 15.00
Öğr. Gör.Dr. Mehmet Medeni Doğan TDB 101 Türk Dili-I E-Sınav 13.01.2021 15.00
Öğr. Gör. Pınar Yaşar YDB 101 İngilizce-I E-Sınav 11.01.2021 15.00
Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Özdemir DOY 101 Dijital Okur-Yazarlık E-Sınav 15.01.2021 16.00
Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk TRH 111 Eskiçağ Tarihi ve Medeniyet E-Sınav 15.01.2021 14.00
Dr. Arş. Gör. Cihan Oruç TRH 105 İslam Öncesi Türk Tarihi-I Ödev-Proje 15.01..2021 09.00
Dr. Öğr. Üye. Melike Karabacak Yılmaz TRH 109 Tarih Metodolojisi-I E-Sınav 13.01.2021 17.00
Tarih 2. Sınıf
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Dr. Arş. Gör. Cihan Oruç TRH 201 Türkistan Tarihi Ödev-Proje 15.01.2021 13.00
Doç. Dr. Ahmet Atalay TRH 205 Osmanlıca Tarihi Metinler-I (Örgün öğretim) Ödev-Proje 14.01.2021 09.00
Doç. Dr. Bayram Arif Köse TRH 211 Büyük Selçuklu Devleti Tarihi-I E-Sınav 13.01.2021 11.00
Dr. Öğr. Üye. Eşref Temel  TRH 207 Osmanlı Tarihi-I E-Sınav 11.01.2021 10.00
Doç. Dr. Bayram Arif Köse TRH 203 Selçuklu Medeniyeti Tarihi E-Sınav 12.01.2021 14.00
Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk TRH 261 Mısır Medeniyeti Tarihi E-Sınav 13.01.2021 13.00
Doç. Dr. Bayram Arif Köse TRH 213 Haçlı Seferleri Tarihi  E-Sınav 14.01.2021 16.00
Tarih 3. Sınıf
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Prof. Dr. Nuri Yavuz TRH 357 Türk Kültür Tarihi Semineri  Ödev-Proje 11.01.2021 13.00
Dr. Öğr. Üye. Melike Karabacak Yılmaz TRH 301 Osmanlı Medeniyeti Tarihi-I E-Sınav 12.01.2021 17.00
Dr. Öğr. Üye. Ali İrfan Kaya TRH 307 Yakınçağ Osmanlı Tarihi Metinleri Ödev-Proje 13.01.2021 10.00
Dr. Öğr. Üye. Faruk Taşkın TRH 303 Osmanlı Yenileşme ve Fikir Hareketleri Tarihi E-Sınav 14.01.2021 13.00
Dr. Öğr. Üye. Faruk Taşkın TRH 359 Osmanlı Yenileşme ve Fikir Hareketleri Tarihi Semineri Ödev-Proje 15.01.2021 11.00
Doç Dr. Hamit Şafakçı  TRH 309 Osmanlı Diplomatikası I  E-Sınav 13.01.2021 14.00
Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk TRH 355 Yakınçağ Avrupa Tarihi E-Sınav 11.01.2021 17.00
Dr. Öğr. Üye. Ali İrfan Kaya TRH 305 Osmanlı Tarihi-III E-Sınav 12.01.2021 10.00
Tarih 4. Sınıf
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Doç. Dr. Ahmet Atalay TRH 401 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ödev-Proje 11.01.2021 11.00
Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk TRH 403 Osmanlı Tarihi-V E-Sınav 12.01.2021 11.00
Arş. Gör.Dr. Süleyman Yelocağı TRH477 Türk Basın Tarihi Ödev-Proje 13.01.2021 09.00
         
Türk Dili ve Edebiyatı 1. Sınıf
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Dr.Öğr.Üye. Mehmet AKKUŞ  TDE 105 Türkiye Türkçesi- I  Ödev 15.01.2021  
Arş.Gör.Dr. Özgül ÖZBEK GİRAY TDE 113 Kompozisyon E-Sınav 13.01.2021 10.00
Dr.Öğr.Üye. Eşref TEMEL TDE 101 Osmanlı Türkçesi- I (1. Grup) E-Sınav 15.01.2021 11.00
Arş.Gör.Dr. Muhittin KUL TDE 101 Osmanlı Türkçesi- I (2. Grup) E-Sınav 13.01.2021 15.00
Dr.Öğr.Üye. Ayşe ÇELEBİOĞLU TDE 107 Eski Türk Edebiyatı- I  Ödev 11.01.2021  
Dr.Öğr.Üye. Mehmet ÖZDEMİR TDE 111 Türk Halk Edebiyatı- I  E-Sınav 14.01.2021 10.00
Öğr.Gör. İlker ALINMAZ  AİTB 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  E-Sınav 12.01.2021 15.00
Öğr.Gör. Pınar YAŞAR YDB 101 İngilizce- I  E-Sınav 11.01.2021 15.00
Dr.Öğr.Üye. Ertuğrul ÖZDEMİR DOY 101 Dijital Okuryazarlık  E-Sınav 15.01.2021 16.00
Dr.Öğr.Üye. Neşe OKTAY TDE 109 Yeni Türk Edebiyatı- I E-Sınav 12.01.2021 10.00
Türk Dili ve Edebiyatı 2. Sınıf
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Doç.Dr. Sedat BAHADIR  TDE 211 Türk Halk Edebiyatı- III  E-Sınav 13.01.2021 13.00
Doç.Dr. Yaşar CANATAN  TDE 201 Osmanlı Türkçesi- III  *  *  *
Dr.Öğr.Üye. Neşe OKTAY TDE 209 Yeni Türk Edebiyatı- III E-Sınav 11.01.2021 10.00
Dr.Öğr.Üye. Ayşe ÇELEBİOĞLU TDE 207 Eski Türk Edebiyatı- III  Ödev 11.01.2021  
Dr.Öğr.Üye. Mehmet AKKUŞ  TDE 203 Türkiye Türkçesi- III Ödev 14.01.2021  
Dr.Öğr.Üye. Sabina ABİD  TDE 205 Eski Türkçe- I Ödev 13.01.2021  
Türk Dili ve Edebiyatı 3. Sınıf
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi  E- Sınav Saati
Dr.Öğr.Üye. Ayşe ÇELEBİOĞLU TDE 303 Eski Türk Edebiyatı- V  Ödev 12.01.2021  
Dr.Öğr.Üye. Mehmet ÖZDEMİR TDE 301 Türkoloji Araştırma Yöntem ve Teknikleri E-Sınav 14.01.2021 11.00
Dr.Öğr.Üye. Erhan GİRAY TDE 357 Harezm Türkçesi  E-Sınav 11.01.2021 13.00
Arş.Gör.Dr. Özgül ÖZBEK GİRAY TDE 361 Çağdaş Türk Şiiri E-Sınav 15.01.2021 11.00
Doç.Dr. Sedat BAHADIR TDE 307 Türk Halk Edebiyatı- V  E-Sınav 13.01.2021 15.00
Doç.Dr. Yaşar CANATAN  TDE 351 Arapça- I   *  *  *
Dr.Öğr.Üye. Elif KAYA TDE 305 Yeni Türk Edebiyatı- V Ödev 11.01.2021  
Türk Dili ve Edebiyatı 4. Sınıf
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Dr.Öğr.Üye. Erhan GİRAY TDE 453 Gramatikal Metin Tahlili E-Sınav 12.01.2021 11.00
Dr.Öğr.Üye. Ayşe ÇELEBİOĞLU TDE405 Eski Türk Edebiyatı-VII  * *  *
Dr.Öğr.Üye. Erhan GİRAY TDE 459 Çağdaş Türk Edebiyatları E-Sınav 13.01.2021 11.00
Dr.Öğr.Üye. Elif KAYA TDE 407 Yeni Türk Edebiyatı-VII Ödev 11.01.2021  
Dr.Öğr.Üye.Mehmet Özdemir TDE 463 Geçmişten Günümüze Türk Kültürü E-Sınav 14.01.2021 14.00
Dr.Öğr.Üye.Sabina ABİD  TDE 403 Cümle Bilgisi-I  Ödev 15.01.2021  
         
Sosyoloji 1. Sınıf
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Dr. Öğr. Üyesi Ebru GÜVEN FLS-101 Felsefeye Giriş I  E-Sınav  11.01.21  09.00
Öğr. Gör. Pınar YAŞAR YDB-101 Yabancı Dil (İngilizce)- I E-Sınav 11.01.2021  15.00
Öğr. Gör. İlker ALINMAZ AİTB-101 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I E-Sınav  12.01.21  15.00
Öğr. Gör. Dr. Mehmet MEDENİ DOĞAN TDB-101 Türk Dili-I E-Sınav  13.01.21  15.00
Dr. Öğr. Üyesi Jale KARHAN SOS-109 Sosyololji Tarihi I  Ödev  14.01.21  16.00
Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul ÖZDEMİR Dijital Okuryazarlık E-Sınav  15.01.21  16.00
Doç. Dr. Caner ÇİÇEKDAĞI SOS-107 Klasik Mantık Ödev 15.01.2021 15.00
Doç. Dr. Kerem ÖZBEY SOS-101 Sosyolojiye Giriş I E-Sınav  15.01.21  09.00
Sosyoloji 2. Sınıf
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Öğr. Gör. Erhan KIRMIZI SOS-255 Hukukun Temel Kavramları  Ödev 11.01.2021  14.00
Doç. Dr. Kerem ÖZBEY SOS-201 Sosyoloji Teorileri I E-Sınav 11.01.2021  11.00
Dr. Öğr. Üyesi Begüm SATICI SOS-209 Psikolojiye Giriş I  E-Sınav 13.01.2021  11.00
Dr. Öğr. Üyesi Ayhan BİLGİN SOS-217 Siyaset Bilimi I  E-Sınav  13.01.21  13.00
Dr. Öğr. Üyesi Metin TÜRKMEN SOS-207 Sosyal Bilimler Metolodolojisi I  E-Sınav  14.01.21  15.00
Doç. Dr. Mehmet Şükrü NAR SOS-215 Sosyal Antropoloji   Ödev  15.01.21  16.00
Sosyoloji 3. Sınıf
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Doç. Dr. Kerem ÖZBEY SOS-309 Kent Sosyolojisi  E-Sınav 11.01.2021  13.00
Doç. Dr. Mehmet Şükrü NAR SOS-359 Kültür Sosyolojisi   Ödev 12.01.2021  11.00
Dr. Öğr. Üyesi Begüm SATICI SOS-303 Sosyal Psikoloji  E-Sınav 14.01.2021  11.00
Dr. Öğr. Üyesi Cihan KARA SOS-369 Tarih Sosyolojisi   Ödev 14.01.2021  10.00
Dr. Öğr. Üyesi Celal SABANCI  SOS-307 Çağdaş Felsefe Teorileri  E-Sınav 14.01.2021  09.00
Dr. Öğr. Üyesi Metin TÜRKMEN SOS-355 Hukuk Sosyolojisi  E-Sınav 15.01.2021  11.00
Dr. Öğr. Üyesi Metin TÜRKMEN SOS-305 Osmanlı Toplum Yapısı  E-Sınav 15.01.2021  13.00
Sosyoloji 4. Sınıf
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Doç. Dr. Kerem ÖZBEY SOS-407 Türkiye'de Sosyoloji I E-Sınav 14.01.2021  13.00
         
Felsefe 1. Sınıf
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul ÖZDEMİR Dijital Okuryazarlık E-Sınav  15.01.21  16.00
Doç. Dr. Caner ÇİÇEKDAĞI FLS-105 Klasik Mantık Ödev 15.01.2021 15.00
Dr. Öğr. Üyesi Celal SABANCI FLS-103 İlkçağ Fels. Tar. Ve Met. I E-Sınav 13.01.2021 14.00
Doç. Dr. Kerem ÖZBEY SOS-115 Sosyolojiye Giriş I E-Sınav  15.01.21  09.00
Felsefe 2. Sınıf
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Dr. Öğrt. Üyesi Ebru GÜVEN FLS-201 Batı Orta çağ Fel. Tar. Ve Met. I  E- Sınav  12.01.2021  14.00
Dr. Öğrt. Üyesi Metin TÜRKMEN FLS- 207 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri  E- Sınav  14.01.2021 15.00
Felsefe 4. Sınıf
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Doç. Dr. Kerem ÖZBEY  FLS-405 Klasik Sosyoloji Kuramları  E-Sınav 11.01.2021 11.00
Dr. Öğr. Üyesi Celal SABANCI FLS 407 Osmanlı Dönemi Bilim ve Felsefe Ödev 14.01.2021 13.00
Doç. Dr. Caner ÇİÇEKDAĞI  FLS 401 Felsefi Metin Okuma ve Yazma Ödev 14.01.2021 14:00
         
İngiliz Dili ve Edebiyatı Hazırlık (1. Quiz ve 1. Vize)
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Öğr. Gör. Özlem E. ÇAVDAR HAZ001 Temel İngilizce E- sınav 12.01.2021 11:00
Öğr. Gör. Pınar YAŞAR HAZ001 İngilizce Dinleme ve Konuşma E-sınav 11.01.2021 11:00
Öğr. Gör. Hakan YENİÇERİ HAZ001 İngilizce Dilbilgisi E-sınav 14.01.2021 11:00
Öğr. Gör. Hakan YENİÇERİ HAZ001 İngilizce Yazma E-sınav 15.01.2021 11:00
İngiliz Dili ve Edebiyatı 1. Sınıf 
Dr. Öğr. Üyesi A. Arsev A. YILDIRAN IDE109 Mitoloji Ödev  11.01.2021 11:00
Öğr. Gör. Dr. Mehmet Medeni DOĞAN TDB101 Türk Dili-I E-sınav 13.01.2021 15:00
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2. Sınıf 
Dr. Öğr. Üyesi A. Arsev A. YILDIRAN IDE201 Şiire Giriş-I  Ödev 12.01.2021 13:00