Mevzuat


Tarih Türü Konu
26.05.2014 Usul ve Esaslar Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yüksetilme ve Atanma Uygulama Esasları
27.01.2014 Usul ve Esaslar Artvin Çoruh Üniversitesi Yurtiçi ve Yurtdışı Kısa Süreli Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Usul ve Esasları
22.10.2013 Yönetmelik Artvin Çoruh Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
11.08.2013 Yönetmelik Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.01.2012 Yönerge Artvin Çoruh Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge
26.10.2011 Yönerge Artvin Çoruh Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Yönergesi
14.10.2011 Yönetmelik Artvin Çoruh Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
23.08.2010 Yönetmelik Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Madde ve Bentlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
28.01.2010 Yönerge Artvin Çoruh Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Yönergesi
31.09.2009 Yönetmelik Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
28.12.2007 Yönetmelik Artvin Çoruh Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav, Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
13.07.2007 Yönetmelik Artvin Çoruh Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav, Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliği