Mezuniyet Komisyonu

MEZUNİYET KOMİSYONU

Mezuniyet Komisyonlarının görevi genel olarak; ilgili Mevzuat çerçevesinde, eğitim-öğretim dönemini başarıyla tamamlayan ve mezuniyete hak kazanan öğrencilerin, kontrol amaçlı not durum belgelerini eğitim-öğretim planlarıyla karşılaştırarak incelemek (Farabi, Mevlana ve Erasmus Değişim Programındaki öğrencilerin ders eşleştirmeleri ile ilgili Fakülte Kurulu Kararı örnekleri karşılaştırılacaktır) ve eğitim-öğretim planını başarıyla tamamlamış öğrencilerin mezuniyetine karar vermektir. 

• Eğitim-öğretim dönemini başarıyla tamamlamış ve mezuniyete hak kazanmış öğrencilerin not durum belgelerini, eğitim-öğretim planı ile karşılaştırarak kontrol amaçlı incelemek. 

• Mezun durumundaki öğrencilerin durumlarını görüşmek ve değerlendirmek. 

• Değerlendirme yapmadan önce, öğrenci işleri bürosundan otomasyon sisteminden mezun listelerinin, eğitim-öğretim planlarının ve kontrol amaçlı not durum belgelerinin gelmiş olmasını kontrol etmek. 

• Mezuniyete hak kazanmış öğrencilerin transkriptlerini inceleyerek eksik kredilerinin olup olmadığını kontrol etmek. 

• Yönetmelikte belirtilen AKTS’yi tamamlayan öğrenciler için Mezuniyet Komisyon Kararı almak. 

• Eğitim-öğretim planına göre tüm yarıyıllardaki zorunlu ve seçmeli dersleri eksiksiz alan öğrencilerin mezun edilmesiyle ilgili karar almak. 

• Değişim programlarında olan öğrencilerin (Erasmus, Farabi ve Mevlana) mezuniyetlerinin belirlenmesinin, ilgili üniversitelerden not gelmesi durumunda yapılacak olması nedeniyle, gerektiğinde bu durumda olan öğrenciler için farklı zamanlarda toplantı yapmak ve kararlar almak. 

• Mezuniyet Töreni organizasyonunda görev almak. 

• Aldığı kararları Bölüm Kurulunda görüşmek üzere Bölüm Başkanlığına iletmek. 

• Mezuniyet Komisyonu Dekana karşı sorumludur.