Satın Alma Komisyonu

SATIN ALMA KOMİSYONU

Satın Alma Komisyonunun görevi genel olarak; ilgili Mevzuat çerçevesinde,  Fakülte ihtiyaçları doğrultusunda oluşan malzemeleri tespit etmek ve satın almak üzere gerekli iş ve işlemleri yürütmektir. 

• Fakülte ihtiyaçları doğrultusunda oluşan malzemeleri tespit etmek ve satın almak üzere gerekli iş ve işlemleri yapmak. 

• Fakültede ihtiyaç duyulan demirbaş, bakım onarım ve sarf gibi her türlü malzeme ve iş gücü ile ilgili ihtiyaçların karşılanması için gerekli işleri yapmak ve yürütmek. 

• Alınacak malzemelerle ilgili piyasa araştırması yapmak. 

• En iyi malzeme veya iş gücünü en uygun fiyata almak. 

• Satın alma işlemleri ile ilgili evrakları düzenlemek. 

• Satın alma ile ilgili bütçe planlamasına yardımcı olmak. 

• Satın Alma Komisyonunda alınan kararları Dekanlık Makamına bildirmek. 

• Satın Alma Komisyonu Dekana karşı sorumludur.