Taşınır Kontrol Yetkilisi

ORGANİZASYONDAKİ YERİ: Harcama Birimlerinde görev yapar

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

  • Taşınır kayıt yetkilisinin yapmış olduğu kayıt ve işlemler ile düzenlediği belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol eder.
  • Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelini imzalayarak harcama yetkilisine sunar.
  • Taşınır kontrol yetkilileri, düzenledikleri ve imzaladıkları belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkilisine karşı sorumludur.
  • Verilecek benzeri görevleri yapmak,

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER :

  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışıyor olmak,