Fakültemizde Perşembe Günü Konuşmaları

02 Şubat 2021, Salı 361

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİNDE YAPILAN PERŞEMBE KONUŞMALARI
TARİH KONUŞMACI ÜNİVERSİTESİ/BÖLÜMÜ KONU
09.07.2020 Arş Gör. Dr. Süleyman Yelocağı, Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türk Romanı ve İktidar İlişkileri Bağlamında İttihat ve Terakki Örneği
05.11.2020 Dr. Mehmet Medeni Doğan, Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eve Yabancılaşma ya da Modern İnsanın Evi Kaybediş Meselesinin Şiire Yansımaları
03.12.2020 Arş. Gör. Dr. Cihan Oruç, Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Karlofça Antlaşması Sonrasında Doğu ve Batı’nın Son Üç Yüz Yılda Siyasi ve Sosyal Açıdan Değerlendirmesi
24.12.2020 Arş. Gör. Tuncay Turna, Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dile Dönüş: Genel Hatlarıyla Dil Felsefesi
21.01.2021 Dr. Öğrencisi, Nurettin Ürün, Yıldız Teknik Üniversitesi, Erken Cumhuriyet Döneminde Hutbelerin Türkçeleşmesi: Makbul Müminin Sınırları
25.02.2021 Prof. Dr. Serpil Aygün Cengiz,  Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Halk bilimi Bölümü Modernizm, Otomobil Kültürü ve Reklam
25.03.2021 Dr. Ceren Lordoğlu,  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Kadın Araştırmaları Merkezi  Kentsel Mekana Cinsiyetli Bakmak
08.04.2021

Dr. Emine Erdoğan

Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Türkiye’de Feminist Yöntem
Dr. Nehir Gündoğdu Kilis Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü