Vize Sınav Programları


FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI
Tarih 1. Sınıf
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Doç. Dr. Bayram Arif Köse TRH 103 İslam Tarihi E-Sınav 19.12.2020 10.00
Dr. Öğr. Üyesi  Ali İrfan Kaya TDB 101 Osmanlıca Paleografyası-I E-Sınav 14.12.2020 14.00
Öğr. Gör.Dr. Mehmet Medeni Doğan TDB 101 Türk Dili-I E-Sınav 16.12.2020 15.00
Öğr. Gör. Pınar Yaşar YDB 101 İngilizce-I E-Sınav 17.12.2020 15.00
Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Özdemir DOY 101 Dijital Okur-Yazarlık E-Sınav 18.12.2019 16.00
Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk TRH 111 Eskiçağ Tarihi ve Medeniyet E-Sınav 20.12.2020 14.00
Dr. Arş. Gör. Cihan Oruç TRH 105 İslam Öncesi Türk Tarihi-I Ödev-Proje 20.12.2020 15.00
Dr. Öğr. Üye. Melike Karabacak Yılmaz TRH 109 Tarih Metodolojisi-I E-Sınav 15.12.2020 17.00
Tarih 2. Sınıf
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Dr. Arş. Gör. Cihan Oruç TRH 201 Türkistan Tarihi Ödev-Proje 14.12.2020 11.00
Doç. Dr. Yaşar Canatan TRH 205 Osmanlıca Tarihi Metinler-I (İkinci Öğretim) Ödev-Proje 15.12.2020 10.00
Doç. Dr. Ahmet Atalay TRH 205 Osmanlıca Tarihi Metinler-I (Örgün öğretim) Ödev-Proje 16.12.2020 10.00
Doç. Dr. Bayram Arif Köse TRH 211 Büyük Selçuklu Devleti Tarihi-I E-Sınav 20.12.2020 11.00
Dr. Öğr. Üye. Eşref Temel  TRH 207 Osmanlı Tarihi-I E-Sınav 16.12.2020 11.00
Doç. Dr. Bayram Arif Köse TRH 203 Selçuklu Medeniyeti Tarihi E-Sınav 17.12.2020 14.00
Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk TRH 261 Mısır Medeniyeti Tarihi E-Sınav 18.12.2020 13.00
Doç. Dr. Bayram Arif Köse TRH 213 Haçlı Seferleri Tarihi  E-Sınav 21.12.2020 15.00
Tarih 3. Sınıf
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Prof. Dr. Nuri Yavuz TRH 357 Türk Kültür Tarihi Semineri  Ödev-Proje 14.12.2020 13.00
Dr. Öğr. Üye. Melike Karabacak Yılmaz TRH 301 Osmanlı Medeniyeti Tarihi-I E-Sınav 14.12.2020 17.00
Arş. Gör.Dr. Süleyman Yelocağı TRH 361 Osmanlı Tarihi Semineri-I Ödev-Proje 16.12.2020 13.00
Dr. Öğr. Üye. Faruk Taşkın TRH 303 Osmanlı Yenileşme ve Fikir Hareketleri Tarihi E-Sınav 17.12.2020 16.00
Dr. Öğr. Üye. Faruk Taşkın TRH 303 Osmanlı Yenileşme ve Fikir Hareketleri Tarihi Semineri Ödev-Proje 18.12.2020 13.00
Doç Dr. Hamit Şafakçı  TRH 309 Osmanlı Diplomatikası I  E-Sınav 16.12.2020 13.00
Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk TRH 355 Yakınçağ Avrupa Tarihi E-Sınav 19.12.2020 15.00
Dr. Öğr. Üye. Ali İrfan Kaya TRH 305 Osmanlı Tarihi-III E-Sınav 20.12.2020 14.00
Tarih 4. Sınıf
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Doç. Dr. Ahmet Atalay TRH 401 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ödev-Proje 14.12.2020 09.00
Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk TRH 403 Osmanlı Tarihi-V E-Sınav 14.12.2020 13.00
Dr. Öğr. Üye. Melike Karabacak Yılmaz TRH 461 Osmanlı Tarihi Semineri-lll Ödev-Proje 16.12.2020 09.00
Arş. Gör.Dr. Süleyman Yelocağı TRH477 Türk Basın Tarihi Ödev-Proje 17.12.2020 09.00
Dr. Öğr. Üye. Faruk Taşkın TRH 463 Osmanlı Eğitim Tarihi Semineri-III Ödev-Proje 18.12.2020 09.00
Dr. Öğr. Üye. Melike Karabacak Yılmaz TRH 459 Osmanlı Medeniyeti Tarihi Semineri I Ödev-Proje 19.12.2020 09.00
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1. Sınıf
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Dr.Öğr.Üye. Mehmet AKKUŞ  TDE 105 Türkiye Türkçesi- I  Ödev 17.12.2020 12.00
Arş.Gör.Dr. Özgül ÖZBEK GİRAY TDE 113 Kompozisyon E-Sınav 20.12.2020 11.00
Dr.Öğr.Üye. Eşref TEMEL TDE 101 Osmanlı Türkçesi- I (1. Grup) E-Sınav 19.12.2020 15.00
Arş.Gör.Dr. Muhittin KUL TDE 101 Osmanlı Türkçesi- I (2. Grup) E-Sınav 15.12.2020 14.00
Dr.Öğr.Üye. Ayşe ÇELEBİOĞLU TDE 107 Eski Türk Edebiyatı- I  Ödev  16.12.2020  
Dr.Öğr.Üye. Mehmet ÖZDEMİR TDE 111 Türk Halk Edebiyatı- I  E-Sınav 14.12.2020 10.00
Öğr.Gör. İlker ALINMAZ  AİTB 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  E-Sınav 18.12.2020 15.00
Öğr.Gör. Pınar YAŞAR YDB 101 İngilizce- I  E-Sınav 17.12.2020 15.00
Dr.Öğr.Üye. Ertuğrul ÖZDEMİR DOY 101 Dijital Okuryazarlık  E-Sınav 18.12.2020 16.00
Dr.Öğr.Üye. Neşe OKTAY TDE 109 Yeni Türk Edebiyatı- I E-Sınav 14.12.2020 13.00
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2. Sınıf
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Doç.Dr. Sedat BAHADIR  TDE 211 Türk Halk Edebiyatı- III  E-Sınav 21.12.2020 14.00
Doç.Dr. Yaşar CANATAN  TDE 201 Osmanlı Türkçesi- III Ödev 14.12.2020  
Dr.Öğr.Üye. Neşe OKTAY TDE 209 Yeni Türk Edebiayatı- III E-Sınav 15.12.2020 10.00
Dr.Öğr.Üye. Ayşe ÇELEBİOĞLU TDE 207 Eski Türk Edebiyatı- III  Ödev 17.12.2020  
Dr.Öğr.Üye. Mehmet AKKUŞ  TDE 203 Türkiye Türkçesi- III Ödev  17.12.2020 12.00
Dr.Öğr.Üye. Sabina ABİD  TDE 205 Eski Türkçe- I Ödev 19.12.2020  
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. Sınıf
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi  E- Sınav Saati
Dr.Öğr.Üye. Ayşe ÇELEBİOĞLU TDE 303 Eski Türk Edebiyatı- V  Ödev  18.12.2020  
Dr.Öğr.Üye. Mehmet ÖZDEMİR TDE 301 Türkoloji Araştırma Yöntem ve Teknikleri E-Sınav 15.12.2020 13.00
Dr.Öğr.Üye. Erhan GİRAY TDE 357 Harezm Türkçesi  E-Sınav 16.12.2020 11.00
Arş.Gör.Dr. Özgül ÖZBEK GİRAY TDE 361 Çağdaş Türk Şiiri E-Sınav 17.12.2020 11.00
Doç.Dr. Sedat BAHADIR TDE 307 Türk Halk Edebiyatı- V  E-Sınav 21.12.2020 16.00
Doç.Dr. Yaşar CANATAN  TDE 351 Arapça- I  Ödev 14.12.2020  
Dr.Öğr.Üye. Elif KAYA TDE 305 Yeni Türk Edebiyatı- V Ödev 17.12.2020  
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. Sınıf
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Dr.Öğr.Üye. Erhan GİRAY TDE 453 Gramatikal Metin Tahlili Ödev 18.12.2020  
Dr.Öğr.Üye. Ayşe ÇELEBİOĞLU TDE405 Eski Türk Edebiyatı-VII Ödev 19.12.2020  
Dr.Öğr.Üye. Erhan GİRAY TDE 459 Çağdaş Türk Edebiyatları E-Sınav 17.12.2020 13.00
Dr.Öğr.Üye. Elif KAYA TDE 407 Yeni Türk Edebiyatı-VII Ödev 15.12.2020  
Dr.Öğr.Üye.Mehmet ÖZDEMİR TDE 463 Geçmişten Günümüze Türk Kültürü E-Sınav 16.12.2020 13.00
Dr.Öğr.Üye.Sabina ABİD  TDE 403 Cümle Bilgisi-I  Ödev 20.12.2020  
Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Doç. Dr. Kerem ÖZBEY SOS-101 Sosyolojiye Giriş I E-Sınav 14.12.2020 11:00
Doç. Dr. Caner ÇİÇEKDAĞI SOS-107 Klasik Mantık Ödev  14.12.2020 13:00
Dr. Öğr. Üyesi Ebru GÜVEN FLS-101 Felsefeye Giriş I E-Sınav 15.12.2020 14:00
Öğr. Gör. Mehmet MEDENİ DOĞAN TDB-101 Türk Dili-I E-Sınav 16.12.2020 15:00
Öğr. Gör. Pınar YAŞAR YDB-101 Yabancı Dil (İngilizce)- I E-Sınav 17.12.2020 15:00
Öğr. Gör. İlker ALINMAZ AİTB-101 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I E-Sınav 18.12.2020 15:00
Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul ÖZDEMİR Dijital Okuryazarlık E-Sınav 18.12.2020 16:00
Dr. Öğr. Üyesi Jale KARHAN SOS-109 Sosyololji Tarihi I Ödev 21.12.2020 11:00
Sosyoloji Bölümü 2. Sınıf
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Öğr. Gör. Erhan KIRMIZI SOS-255 Hukukun Temel Kavramları Ödev 14.12.2020 09:00
Doç. Dr. Kerem ÖZBEY SOS-201 Sosyoloji Teorileri  E-Sınav 14.12.2020 13:00
Dr. Öğr. Üyesi Begüm SATICI SOS-209 Psikolojiye Giriş I E-Sınav 15.12.2020 11:00
Dr. Öğr. Üyesi Gözde EKEN SOS-219 Felsefe Tarihi I E-Sınav 15.12.2020 15:00
Doç. Dr. Mehmet Şükrü NAR SOS-215 Sosyal Antropoloji  Ödev 16.12.2020 10:00
Dr. Öğr. Üyesi Ayhan BİLGİN SOS-217 Siyaset Bilimi I E-Sınav 17.12.2020 11:00
Dr. Öğr. Üyesi Metin TÜRKMEN SOS-207 Sosyal Bilimler Metolodolojisi I E-Sınav 17.12.2020 14:00
Sosyoloji Bölümü 3. Sınıf
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi  E- Sınav Saati
Doç. Dr. Kerem ÖZBEY SOS-309 Kent Sosyolojisi  E-Sınav 14.12.2020 10:00
Doç. Dr. Mehmet Şükrü NAR SOS-359 Kültür Sosyolojisi  Ödev  14.12.2020 13:00
Dr. Öğr. Üyesi Begüm SATICI SOS-303 Sosyal Psikoloji E-Sınav 15.12.2020 14:00
Dr. Öğr. Üyesi Metin TÜRKMEN SOS-305 Osmanlı Toplum Yapısı E-Sınav 16.12.2020 11:00
Dr. Öğr. Üyesi Celal SABANCI  SOS-307 Çağdaş Felsefe Teorileri E-Sınav  17.12.2020 10:00
Dr. Öğr. Üyesi Cihan KARA SOS-369 Tarih Sosyolojisi  Ödev 17.12.2020 14:00
Dr. Öğr. Üyesi Metin TÜRKMEN SOS-355 Hukuk Sosyolojisi E-Sınav 18.12.2020 15:00
Sosyoloji Bölümü 4. Sınıf
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Dr. Öğr. Üyesi Metin TÜRKMEN SOS-465 AB ve Türkiye E-Sınav  14.12.2020 15:00
Doç. Dr. Mehmet Şükrü NAR SOS-453 Siyasal Antropoloji  Ödev 15.12.2020 15:00
Doç. Dr. Mehmet Şükrü NAR SOS-401 Siyaset Sosyolojisi  Ödev 16.12.2020 14:00
Doç. Dr. Kerem ÖZBEY SOS-407 Türkiye'de Sosyoloji I E-Sınav  18.12.2020 10:00
Dr. Öğr. Üyesi Jale KARHAN SOS-405 Güncel Sosyolojik Tartışmalar Ödev 18.12.2020 11:00
Dr. Öğr. Üyesi Jale KARHAN SOS-403 İletişim Sosyolojisi  Ödev  21.12.2020 10:00
Dr. Öğr. Üyesi Jale KARHAN SOS-451 Aile Sosyolojisi  Ödev 21.12.2020 13:00
Felsefe Bölümü 1. Sınıf
Öğretim Elemanının Adı-Soyadı Dersin Adı Ödev/E-Sınav E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Doç.Dr. Caner Çiçekdağı FLS105 Klasik Mantık Ödev 14.12.2020 16:00
Dr.Öğr.Ü. Ebru Güven FLS101 Felsefeye Giriş I E-Sınav 15.12.2020 14:00
Öğr.Gör.Dr. M. Medeni Doğan TDB101 Türk Dili I E-Sınav 16.12.2020 15:00
Öğr.Gör. Pınar Yaşar YDB101 İngilizce I E-Sınav 17.12.2020 15:00
 Öğr. Gör. İlker Alınmaz AİTB101 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tar. I E-Sınav 18.12.2020 15:00
Dr.Öğr.Ü. Ertuğrul Özdemir DOY101 Dijital Okur Yazarlık E-Sınav 18.12.2020 16:00
Dr.Öğr.Ü. Kerem Özbey SOS115 Sosyolojiye Giriş I E-Sınav 14.12.2020 11:00
Dr.Öğr.Ü. Celal Sabancı FLS103 İlkçağ Felsefe Tar. ve Met. I E-Sınav 22.12.2020 11:00
Felsefe Bölümü  2. Sınıf
Öğretim Elemanının Adı-Soyadı Dersin Adı Ödev/E-Sınav E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Dr.Öğr.Ü. Celal Sabancı FLS251 Felsefe Kavramları E-Sınav 14.12.2020 10:00
Dr.Öğr.Ü. Begüm Satıcı FLS203 Psikolojiye Giriş I E-Sınav 15.12.2020 16:00
Doç.Dr. Caner Çiçekdağı FLS253 Platon ve Felsefesi Ödev 16.12.2020 13:00
Dr.Öğr.Ü. Metin Türkmen FLS207 Sosyal Bil. Araştırma Yön. E-Sınav 17.12.2020 14:00
Dr.Öğr.Ü. Ebru Güven FL205 Türk İslam Fel. Tar. E-Sınav 18.12.2020 10:00
Dr.Öğr.Ü. Ebru Güven FLS201 Batı Ortaçağ Fel. Tar. Met. I E-Sınav 21.12.2020 11:00
Felsefe Bölümü  3. Sınıf
Öğretim Elemanının Adı-Soyadı Dersin Adı Ödev/E-Sınav E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Dr.Öğr.Ü. Celal Sabancı FLS359 Siyasi Düşünceler Tarihi E-Sınav 14.12.2020 15:00
Dr.Öğr.Ü. Gözde Eken FLS351 Eğitim Felsefesi E-Sınav 15.12.2020 13:00
Doç.Dr. S. Ahmet Satıcı FLS307 Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi E-Sınav 16.12.2020 15:00
Dr.Öğr.Ü. Ebru Güven FLS303 Bilgi Teorisi E-Sınav 17.12.2020 11:00
Dr.Öğr.Ü. Ebru Güven FLS305 Bilim Tarihi E-Sınav 18.12.2020 13:00
Doç.Dr. Caner Çiçekdağı FLS301 17. Yüzyıl Felsefe Tar. Met. Ödev 21.12.2020 15:00
Felsefe Bölümü  4. Sınıf
Öğretim Elemanının Adı-Soyadı Dersin Adı Ödev/E-Sınav E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Dr.Öğr.Ü. Kerem Özbey FLS405 Klasik Sosyoloji Kuramları E-Sınav 14.12.2020 13:00
Doç.Dr. Caner Çiçekdağı FLS401 Felsefi Metin Okuma Yazma Ödev 16.12.2020 10:00
Dr.Öğr.Ü. Celal Sabancı FLS409 Siyaset Felsefesi E-Sınav 17.12.2020 15:00
Dr.Öğr.Ü. Celal Sabancı FLS407 Osmanlı Dön. Bilim ve Felsefe Ödev 18.12.2020 10:00
Dr.Öğr.Ü. Ebru Güven FLS453 Özgürlük Kuramları Ödev 18.12.2020 15:00
Dr.Öğr.Ü. Celal Sabancı FLS455 Dil Felsefesi E-Sınav 21.12.2020 13:00
Dr.Öğr.Ü. Celal Sabancı FLS403 Çağdaş Felsefe Tar. Met. I E-Sınav 22.12.2020 14:00
İngiliz Dili ve Edebiyatı 1. Sınıf Ara Sınavı
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Öğr. Gör. Özlem E. ÇAVDAR IDE101 Akademik Düşünme ve Yazma E-sınav 16.12.2020 11:00
Dr. Öğr. Üyesi Hakan GÜLTEKİN IDE103 Edebi Terimler-I Ödev 14.12.2020 11:00
Dr. Öğr. Üyesi Hakan GÜLTEKİN IDE105 İngiliz Edebiyatı İncelemesi-I E-Sınav 21.12.2020 11:00
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin EFE IDE107 Dilbilim-I E-Sınav 15.12.2020 11:00
Dr. Öğr. Üyesi A. Arsev A. YILDIRAN IDE109 Mitoloji E-sınav  17.12.2020 11:00
Öğr. Gör. Dr. Mehmet Medeni DOĞAN TDB101 Türk Dili-I E-sınav 16.12.2020 15:00
Öğr. Gör. İlker ALINMAZ AİTB101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I E-sınav 18.12.2020 15:00
Dr.Öğr.Üye. Ertuğrul ÖZDEMİR DOY101 Dijital Okuryazarlık E-sınav 18.12.2020 16:00
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2. Sınıf Ara Sınavı
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Dr. Öğr. Üyesi A. Arsev A. YILDIRAN IDE201 Şiire Giriş-I  E-Sınav 17.12.2020 13:00
Dr. Öğr. Üyesi A. Arsev A. YILDIRAN IDE203 İngiliz Romanı-I E-Sınav 21.12.2020 13:00
Dr. Öğr. Üyesi Hakan GÜLTEKİN IDE205 Tiyatroya Giriş Ödev 16.12.2020 13:00
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin EFE IDE207 Anlatım Teknikleri E-Sınav 14.12.2020 13:00
Dr. Öğr. Üyesi Ufuk ATAŞ IDE209 Uygulamalı Dilbilim-I E-sınav 15.12.2020 13:00
Dr. Öğr. Üyesi Nazan COŞKUN YDB203 Yabancı Dil-I (Temel Rusça) Ödev 18.12.2020 13:00
İngiliz Dili ve Edebiyatı 3. Sınıf
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin EFE IDE301 İleri Araştırma Yöntemleri-I E-Sınav 15.12.2020 15:00
Dr. Öğr. Üyesi Hakan GÜLTEKİN IDE303 Shakespeare Ödev 21.12.2020 15:00
Dr. Öğr. Üyesi A. Arsev A. YILDIRAN IDE305 18. Yüzyıl Yaşamı ve Edebiyatı E-sınav 18.12.2020 15:00
Öğr. Gör. Pınar YAŞAR IDE307 Çeviri-I E-sınav 14.12.2020 15:00
Dr. Öğr. Üyesi Ufuk ATAŞ IDE309 Söylem Çözümlemesi-I E-sınav 16.12.2020 15:00
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZBERK IDE351 Rusça-I Ödev 17.12.2020 15:00
İngiliz Dili ve Edebiyatı Hazırlık 1. Ara sınavı
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Öğr. Gör. Özlem E. ÇAVDAR HAZ001 Temel İngilizce E-sınav 17.12.2020 13:00
Öğr. Gör. Pınar YAŞAR HAZ001 İngilizce Dinleme ve Konuşma E-Sınav  18.12.2020 13:00
Öğr. Gör. Hakan YENİÇERİ HAZ001 İngilizce Dilbilgisi E-Sınav 15.12.2020 13:00
Dr. Öğr. Üyesi Ufuk ATAŞ HAZ001 İngilizce Okuma E-Sınav 16.12.2020 13:00
Öğr. Gör. Hakan YENİÇERİ HAZ001 İngilizce Yazma E-Sınav 14.12.2020 13:00
İngiliz Dili ve Edebiyatı Hazırlık 2. Ara sınavı
Öğretim Elemanının Adı Soyadı Dersin Adı Ödev/E-sınav? E-Sınav Tarihi E-Sınav Saati
Öğr. Gör. Özlem E. ÇAVDAR HAZ001 Temel İngilizce E- sınav 12.01.2021 13:00
Öğr. Gör. Pınar YAŞAR HAZ001 İngilizce Dinleme ve Konuşma Ödev 11.01.2021 17:00
Öğr. Gör. Hakan YENİÇERİ HAZ001 İngilizce Dilbilgisi E-sınav 14.01.2021 13:00
Dr. Öğr. Üyesi Ufuk ATAŞ HAZ001 İngilizce Okuma E-sınav 13.01.2021 13:00
Öğr. Gör. Hakan YENİÇERİ HAZ001 İngilizce Yazma E-sınav 15.01.2021 13:00