Web Koordinatörlüğü

WEB KOORDİNATÖRLÜĞÜ AMAÇ VE İLKELERİ

Görev Kapsamı:

Bir web sitesindeki etkinlikleri ve trafiği yöneten ve yönlendiren birine web koordinatörü denir. Fakülte webinin tek tek sayfalarının farklı yönlerini oluşturmak, sürdürmek, planlamak ve tasarlamak için birlikte çalışan bireylerden oluşan bir ekibi de yönetebilir.

Tasarımcılar ve yazarlarla birlikte çalışan web koordinatörü, site için resim, grafik, makale, blog ve diğer yazılı ve görsel iletişim içerebilecek içeriği seçmelidir. Zaman zaman, web konferansları ve seminerleri de dâhil olmak üzere web etkinliklerini yayınlar.

Fakültemizin bağlı birimlerinden gelen web tasarım istek ve hizmetlerinin yerine getirilmesinden web servislerinin ve hizmetlerinin işleyişinin yürütülmesinden sorumludur.

Amaçlar:

 • Fakülte-öğrenci iletişimini kolaylaştırmak ve güçlendirmek,
 • Teknoloji kullanımının yaygınlaşmasını sağlamak,
 • Fakültemizde düzenlenen çeşitli organizasyon, faaliyet ve etkinlikleri ülke bazında duyurarak, gerçekleştirdiğimiz projelerin yaygınlık kazanmasını sağlamak,
 • Fakültemiz dışındaki fakülte, Üniversite ve diğer kişi/Komisyonlara da hitap edecek bilgiler verip fakültemizin tanıtımını sağlamak,
 • Web Koordinatörlüğü olarak, bugüne kadar edinilen bilgi ve tecrübeyi fakültemiz ve sosyal çevreye katkıda bulunacak şekilde paylaşmak.

İlkeler

 • Web Yayın Komisyonu, web sitesi üzerinden, T.C. Devleti´nin siyasi rejimini, Devletin güvenliğini, Türk Milleti´nin değer yargılarını ve sosyal yapısını riske atacak; T.C. Anayasası´na aykırı faaliyetlerde bulunulmasına izin vermez.
 • Web Yayın Komisyonu, Atatürk İlke ve İnkılâplarını esas alarak çalışmalarını sürdürür ve bunlara ters düşecek davranışların ortaya çıkmasına izin vermez.
 • Web Yayın Komisyonu, web sitesine kişisellik kazandıracak faaliyetlerde bulunmaz,
 • Web Yayın Komisyonu, web sitesini karşıt olduğu düşüncelere bir cevap aracı olarak veya kişi veya kurumlara uygunsuz ithamlarda bulunmak için kullanmaz.
 • Web Yayın Komisyonu, ziyaretçi ve kullanıcılarının herhangi bir şekilde kişisel amaçları için kullanmasına izin vermez.
 • Web Yayın Komisyonu, web sitesinin sürekli güncel kalması için, çalışmalarını hızlı ve hatasız yürütmeyi ilke edinmiştir.
 • Web Yayın Komisyonu, ziyaretçi ve kullanıcılarından gelen kişisel olmayan eleştiri ve önerilere açık, yenilikçi bir yaklaşım benimser.

Görev Tanımları

 • Komisyon Başkanı: Komisyon Başkanı olarak, Komisyon tarafından gerçekleştirilen her türlü web tabanlı proje ve önerinin hayata geçirilmesinde, yayın usulüne uygun olarak gerekli onayı vermek ve bu fikir ve tasarıların, gerçekleşme süresi boyunca genel kontrolünü yapmaya yetkilidir. Gerek gördüğü takdirde herhangi bir projenin durdurulması yetkisine sahiptir.
 • Teknik Sorumlu: Web sitesi ile ilgili tasarım, programlama, yayınlama konularında yetkilidir. Gerekli görüldüğü zamanlarda, sitenin yayınını geçici olarak durdurma, site üzerinde görsel değişiklikler yapma, sistemin program mimarisinde gerekli gördüğü değişiklikleri yapma ve veri tabanı üzerinde değişiklikler yapma yetkilerine sahiptir. Ekipçe karar verilen değişikliklerin tümünü yapmaya yetkilidir.
 • Yazı İşleri ve İçerik Sorumlusu: Web sitesinin sahip olduğu tüm yayın içeriğini kontrol ederek, bunlarla ilgili çeşitli kısımları değiştirme yetkisine sahiptir. Gerek dil yapısı ile ilgili olsun, gerekse içerikte mevzubahis olan herhangi bir yazı ile ilgili olsun, yanlışlıkların ve eksikliklerin düzeltilmesinde yetkilidir.
 • Sistem Kontrol Sorumlusu: Web sitesinin şimdiki yapısı ile ilgili ve gelecekte kazandırılabilecek yeni özellikler ile ilgili araştırma ve geliştirme yaparak, elde ettiği bulguları uygulanabilir bir sunumla Web Yayın Komisyonuna sunarak, bunların site bünyesinde hayata geçirilmesini sağlamaya yetkilidir. Güncel teknolojiyi ve diğer web sitelerini takip ederek, günümüzde var olan en güncel bilgi ve teknoloji kaynak ve unsurlarını bulup, siteye entegrasyonu için ekip çalışmasıyla hazır hale getirtme ve gerçekleşmesini sağlamaya, ayrıca eskiyen veya artık kullanımı söz konusu olmayan bölümlerin veya nesnelerin çıkarmaya yetkilidir.
 • Fotoğraf ve Görsel Basın Sorumlusu: Site içeriğinde kullanılan tüm fotoğraf, resim vb. görsel nesnelerin; bizzat kendisi tarafından çekilmesi, herhangi bir kaynaktan temin edilmesi vb. yolla elde ederek, bunu site içeriğinde veya tasarımında kullandırmaya veya gerekli gördüğü, site açısından olumsuz görsel öğeleri çıkarmaya yetkilidir.
 • Çalışma Şekli Web Yayın Ekibi, gerekli gördüğü zamanlarda toplantılar yaparak durum değerlendirmesi yapar. Bu değerlendirmeler sonucunda sistem üzerinde yapılacak değişiklikler karara bağlanır ve teknik personel tarafından bu güncellemeler yapılmak üzere kayda alınır. Web Yayın Komisyonu, Fakültenin tüm kulüpleri ve komisyonlarıyla ortak çalışır. Kulüpler, web sitesi üzerinde kendileri ile ilgili haber, duyuru, resim, şekil vb. materyalleri kendi faaliyet alanlarına uygun şekilde temininden ve bu materyallerin içeriklerinden sorumludur.