Yazı İşleri Birimi

ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Birim Amirlerine bağlı görev yapar.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 • Kurum içi yazışmaları EBYS Sistemi üzerinden ilgili birimlere sevk etmek.
 • Kurum dışı öğrenci başvuruları vb. gelen evrakları EBYS sistemine kaydedip ilgili birimlere sevk etmek.
 • Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Kararlarının yazımını, dağıtımı yapmak.
 • Akademik Genel Kurulu Toplantı Davet ve yazıları yazmak.
 • BAP, TÜBİTAK projeleri kapsamında, projelere bağlı teşvik ve ödül yazıları hazırlamak.
 • Fakültemiz Faaliyet raporları, stratejik plan ve performans göstergeleri hazırlamak ve gerekli birimlere gönderilmesini sağlamak.
 • Bilimsel-Kültürel toplantı ve duyuru yazıları yazmak ve takip etmek.
 • Hakla ilişkiler kapsamında ve kültür ve tanıtım işleri konularındaki yazıları yazmak.
 • Teknik gezi, taşıt tahsisi, konaklama vb. yazıları yazmak.
 • Fakülte faaliyet raporu hazırlanmak.
 • Çalışma esasları ile ilgili plan ve programları yapmak.
 • Postaya gidecek evrakları göndermek.
 • Dekan ve Dekanın yetkili kıldığı diğer akademik yöneticilerin ve Fakülte Sekreterinin vereceği diğer işleri yapmak.

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER:  

 • 657 sayılı DMK’ya gore Bilgisayar işletmeni  statüsünde olmak,