Hakkımızda

 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Fakültemiz bünyesinde Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Felsefe, Batı Dilleri ve Edebiyatları, bölümleri yer almaktadır. Gelişmekte olan Fakültemiz bünyesinde 2 Profesör,  11 Doçent Doktor, 20 Doktor Öğretim Üyesi, 6 Doktor Araştırma Görevlisi, 3 Öğretim Görevlisi,  16 Araştırma Görevlisi, olmak üzere toplam 58 akademik personel görev yapmaktadır

 MİSYON

Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinin misyonu evrensel boyutta bilgi üreten, ufku geniş, girişimci, üretken, bilimin prensbini ve işleyişini kavramış, toplumun gelişmesine katkıda bulunan ve eleştirel düşünen bireyler yetiştirmektir.

 VİZYON

Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinin vizyonu evrensel düzeyde öğretim veren; çevresine duyarlı bilimsel araştırmalar yapan; Bölgesinde ve Türkiye' de adından söz edilir başarılı bir yüksek öğretim kurumu olmaktır.

 SAYILARLA FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ AKADEMİK PERSONEL SAYILARI
BÖLÜMLER Prof. Dr. Doç. Dr. Dr. Öğr. Üye. Dr. Arş. Gör. Öğr. Gör. Arş. Gör. TOPLAM
TARİH BÖLÜMÜ 1 5 4 4   3 16
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ   2 5 2   5 14
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ  1 3 3     3 10
FELSEFE BÖLÜMÜ   1 3     3 7
BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ     6   3 5 13
TOPLAM 2 11 21 6 3 19 60

 

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ SAYILARI 
BÖLÜMLER I. Öğretim II. Öğretim Genel Toplam % Oranı
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 243 191 434 33,64
TARİH BÖLÜMÜ 247 106 353 27,36
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 227 - 227 17,59
FELSEFE BÖLÜMÜ 94 - 94 7,28
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 182 - 182 14,1
TOPLAM 993 297 1290 100

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BÖLÜMLERE GÖRE MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI
Bölümler Türk Dili ve Edebiyatı Tarih Sosyoloji Felsefe Biyoloji
Mezun Öğrenci Sayısı 508 222 382 27 22
TOPLAM 1161

 

EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMLERİNE GÖRE YKS SONUCU DOLULUK ORANI
Fen-Edebiyat Fakültesi 2018-2019 2019-2020 2020-2021
73,53% 90% 98,82%
       
       
2020-ÖSYM SONUÇLARINA GÖRE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE DOLULUK ORANI
Fen Edebiyat Fakültesi ÖSYM Kontenjanı Boş Kalan Kontenjan Doluluk Oranı
340 4 98,82%
       
       
EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMLERİNE GÖRE FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ SAYILARI
 Eğitim-Öğretim Dönemi 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Öğrenci Sayısı 1147 1260 1290
       
       
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SAYISI
Fen-Edebiyat Fakültesi Kız Öğrenci Erkek Öğrenci Toplam
17 32 49

 

Fen-Edebiyat Fakültesi-Yıllara Göre Personel Sayısı
Unvan 2017 2018 2019 2020 2021
Profesör Doktor 1 1 1 1 1
Doçent Doktor 1 7 8 10 12
Doktor Öğretim Üyesi 30 25 24 21 22
Öğretim Görevlisi 2 2 3 2 3
Araştırma Görevlisi 27 24 26 24 23
Toplam Akademik Personel 61 59 62 58 61
Toplam İdari Personel 5 6 6 5 5
Toplam 66 65 68 63 66

 

Fen-Edebiyat Fakültesi Alt Birimlerine Göre Personel Sayıları Toplam
Akademik Erkek 32 58
Kadın 26
İdari Erkek 2 5
Kadın 3
Diğer Erkek 1 4
Kadın 3
Genel Toplam   67 67

 

Akademik Personel
Akademik Personel (Ünvan) Kadroların Doluluk Oranına Göre Kadroların İstihdam Şekline Göre
Doluluk miktarı Devamlı Statü
Profesör 1 1
Doçent 12 12
Dr. Öğretim Üyesi 22 22
Öğretim Görevlisi 3 3
Araştırma Görevlisi 23 23
Toplam 61 61

 

Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel 
(2547 Sayılı Kanunun 35. Maddesi ile)
Bağlı Olduğu Bölüm Unvan Görevlendirildiği Üniversite
Türk Dili ve Edebiyatı Arş. Gör.  Fırat Üniversitesi
Batı Dilleri ve Edebiyatları Arş. Gör. Ege Üniversitesi
Batı Dilleri ve Edebiyatları Arş. Gör. Gazi Üniversitesi
Toplam 3 3

 

 Fen-Edebiyat Fakültesi-Öğrenci Sayıları
I. Öğretim Öğrenci Sayı Toplam
Erkek 360 925
Kız 565
II. Öğretim Erkek 105 259
Kız 154
Toplam Erkek 465 1184
Kız 719

 

Fen-Edebiyat Fakültesi-Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı
Kontenjan Sayısı Yerleşen Sayısı Boş Kalan Doluluk Oranı (%)
330 143 187 43,33

 

Öğrenci Sayısının Bölüm/Program Bazında Dağılımı
Akademik Birimler Program Adı Öğrenci Sayısı
Fen-Edebiyat Fakültesi  Türk Dili ve Edebiyatı 249
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 151
Tarih 224
Tarih (İÖ) 109
Sosyoloji 163
Felsefe 60
İngiliz Dili ve Edebiyatı 228
Toplam   1184

 

Yabancı Uyruklu Öğrenciler
Akademik Birimler Program Adı Öğrenci Sayısı
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 14
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 6
Tarih 22
Tarih (İÖ) 5
Sosyoloji 10
Felsefe 17
İngiliz Dili ve Edebiyatı 6
Toplam   80

 

Fakülteden Ayrılan Öğrenci Sayısı ve Ayrılma nedeni
Akademik Birimler Fakülteden Ayrılma Sebebi Öğrenci Sayısı
Fen-Edebiyat Fakültesi Kendi İsteği İle Ayrılan 40
Öğr. Ücr. ve Katkı Payı Yatırmayanlar 16
Başarısızlık (Azami Süre vb.) 7
Çıkarılma -
Yatay Geçiş 39
Diğer 23
Mezun  174
Toplam   299

 

Yatay-Dikey Geçiş ile Fakültemize Gelen Öğrenci Sayısı
Akademik Birimler Program Adı Öğrenci Sayısı
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 1
Tarih (İÖ) 2
İngiliz Dili ve Edebiyatı 1
Toplam   8

 

Fen-Edebiyat Fakültesi- Kapalı Alanların Dağılımı
İDARİ BİNALAR (M2) EĞİTİM ALANLARI (M2) TOPLAM (M2)
DERSLİK LABORATUVAR
1790,33 m2  2193,87 m2 - 3984,2 m2

 

Eğitim Alanları Derslikler
Eğitim Alanı Amfi (Adet) Derslik(Adet) Toplam (Adet)
0–50 Kişilik
51–75 Kişilik 6 19 25
76–100 Kişilik  -
101–150 Kişilik  - 2 2
151–250 Kişilik  -
251–Üzeri Kişilik  -  -  -
Toplam 6 21 27

 

Fen Edebiyat Fakültesinin Toplam Mezun Öğrenci Sayısı
TOPLAM 1346