Hakkımızda


 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Fakültemiz bünyesinde Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Felsefe, Batı Dilleri ve Edebiyatları, bölümleri yer almaktadır. Gelişmekte olan Fakültemiz bünyesinde 1 Profesör,  9 Doçent Doktor, 23 Doktor Öğretim Üyesi, 4 Doktor Araştırma Görevlisi, 2 Öğretim Görevlisi,  20 Araştırma Görevlisi, olmak üzere toplam 59 akademik personel görev yapmaktadır

 

 MİSYON

Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinin misyonu evrensel boyutta bilgi üreten, ufku geniş, girişimci, üretken, bilimin prensbini ve işleyişini kavramış, toplumun gelişmesine katkıda bulunan ve eleştirel düşünen bireyler yetiştirmektir.

 

 VİZYON

Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinin vizyonu evrensel düzeyde öğretim veren; çevresine duyarlı bilimsel araştırmalar yapan; Bölgesinde ve Türkiye' de adından söz edilir başarılı bir yüksek öğretim kurumu olmaktır.

 

 SAYILARLA FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ AKADEMİK PERSONEL SAYILARI
BÖLÜMLER Prof. Dr. Doç. Dr. Dr. Öğr. Üye. Dr. Arş. Gör. Öğr. Gör. Arş. Gör. TOPLAM
TARİH BÖLÜMÜ 1 4 5 3   3 16
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ   1 6 1   6 14
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ   3 4     3 10
FELSEFE BÖLÜMÜ   1 2     3 6
BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ     6   2 5 13
TOPLAM 1 9 23 4 2 20 59

 

 

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ SAYILARI 
BÖLÜMLER I. Öğretim II. Öğretim Genel Toplam % Oranı
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 243 191 434 33,64
TARİH BÖLÜMÜ 247 106 353 27,36
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 227 - 227 17,59
FELSEFE BÖLÜMÜ 94 - 94 7,28
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 182 - 182 14,1
TOPLAM 993 297 1290 100

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BÖLÜMLERE GÖRE MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI
Bölümler Türk Dili ve Edebiyatı Tarih Sosyoloji Felsefe Biyoloji
Mezun Öğrenci Sayısı 508 222 382 27 22
TOPLAM 1161


 

EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMLERİNE GÖRE YKS SONUCU DOLULUK ORANI
Fen-Edebiyat Fakültesi 2018-2019 2019-2020 2020-2021
73,53% 90% 98,82%

 

 

2020-ÖSYM SONUÇLARINA GÖRE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE DOLULUK ORANI
Fen Edebiyat Fakültesi ÖSYM Kontenjanı Boş Kalan Kontenjan Doluluk Oranı
340 4 98,82%


 

EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMLERİNE GÖRE FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ SAYILARI
 Eğitim-Öğretim Dönemi 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Öğrenci Sayısı 1147 1260 1290

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SAYISI
Fen-Edebiyat Fakültesi Kız Öğrenci Erkek Öğrenci Toplam
17 32 49