Hakkımızda


 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Fakültemiz bünyesinde Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Felsefe, Batı Dilleri ve Edebiyatları, bölümleri yer almaktadır. Gelişmekte olan Fakültemiz bünyesinde 1 Profesör,  9 Doçent Doktor, 23 Doktor Öğretim Üyesi, 4 Doktor Araştırma Görevlisi, 2 Öğretim Görevlisi,  20 Araştırma Görevlisi, olmak üzere toplam 59 akademik personel görev yapmaktadır

 

 MİSYON

Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinin misyonu evrensel boyutta bilgi üreten, ufku geniş, girişimci, üretken, bilimin prensbini ve işleyişini kavramış, toplumun gelişmesine katkıda bulunan ve eleştirel düşünen bireyler yetiştirmektir.

 

 VİZYON

Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinin vizyonu evrensel düzeyde öğretim veren; çevresine duyarlı bilimsel araştırmalar yapan; Bölgesinde ve Türkiye' de adından söz edilir başarılı bir yüksek öğretim kurumu olmaktır.

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ AKADEMİK PERSONEL SAYILARI
BÖLÜMLER Prof. Dr. Doç. Dr. Dr. Öğr. Üye. Dr. Arş. Gör. Öğr. Gör. Arş. Gör. TOPLAM
TARİH BÖLÜMÜ 1 4 5 3   3 16
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ   1 6 1   6 14
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ   3 4     3 10
FELSEFE BÖLÜMÜ   1 2     3 6
BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ     6   2 5 13
TOPLAM 1 9 23 4 2 20 59