Hizmet Envanteri

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ
HİZMETİN ADI  İSTENEN BELGELER  HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
Derse Yazılma www.artvin.edu.tr adresi üzerinden yapılmaktadır 5 İş Günü 
Derse Yazılma (Ekle-Sil) Ekle-Sil Formu 1 Gün
Kayıt Yenileme (Mazeretli) Dilekçe 10 Gün
Mazeret Sınav İşlemleri Öğrenci Dilekçesi 15 Gün
Tek Ders Sınavı İşlemleri Öğrenci Dilekçesi 5 Gün
Başarı Notuna İtiraz İtiraz Dilekçesi 7 Gün
Ders Muafiyetlerinin Yapılması Öğrenci Dilekçesi 15 Gün
Sınırsız Sınav Hakkı Verilmesi İşlemleri Dilekçe 10 İş Günü
Kayıt Dondurma İşlemleri 1- Öğrenci Dilekçesi 10 Gün
2-Mazaret Beyan Eden Durum Belgesi
Yatay Geçiş İşlemleri Öğrenci Dilekçesi 15 İş Günü
Ders İçeriği Öğrenci Dilekçesi 1 İş Günü
Mezuniyet İşlemleri Not İnceleme Komisyonu Kararı / İlgili Yönetim Kurulu kararı Tek Ders Sınavları Sonrası Bir Hafta İçinde
Burs İşlemleri Başvuru Formu (İlgili Komisyon) 10 Gün
Ek Öğretim Süresi Verilmesi İşlemleri Dilekçe 2 İş Günü
Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeleri 1- Dilekçe 2 İş Günü
2-Davet Mektubu
3-Sempozyum Programı
4- Bildiri Özeti
İzin İşlemleri İzin Formu 1 İş Günü
Ek Ders ve sınav Ücretleri Ek Ders Yükü Formu 2-5 İş Günü
Taşınır Mal Malzeme İstekleri ve Satın Alma Taşınır İstek Belgesi veya istek yazısı 3 İş Günü
Küçük Bakım-Onarım Hizmetleri Bakım-Onarım talep formu. Arıza ve Bakımın Büyüklüğüne Göre 1-15 Gün
Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu 1-Dilekçe Fakültemiz Bütçesi, İlgili Fasıldaki Ödenek Durumuna Göre
2-Aile Durum Bildirimi
3-Nakil Bildirimi
4- Rayiç Bedel
5-Atama Onayı Formu
6-Yurtiçi/Yurtdışı geçici görev yoluuğu bildirim formu
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu 1-Dilekçe 5 İş Günü
2- Katılım formu
3- Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı
4-Yatacak Yer temini için ödenen fatura
5--Yurtiçi/Yurtdışı geçici görev yolluğu bildirim formu
Askerlik Tecil İşlemleri 1- Dilekçe    1 İş Günü
2- Askerlik Sevk Belgesi
Bordro Dilekçe 1 İş Günü
Personel Nakil İşlemleri İşe Başlama Ayrılma 1-Personel Atama onayı          1 İş Günü
2-Nakil bildirimi                       
3- Görevden ayrılma Başlama yazıları                                   
4-İlişik Kesme 
Kayıt Silme Dilekçe 2 İş Günü
Belge İsteği Dilekçe 1 İş Günü
Kimlik İşlemleri Dilekçe 1 İş Günü
Öğrenci Belgesi Verilmesi Öğrenci Kimliği 5 Dakika 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine veya ikinci müracaat yerine başvurunuz.
Başvuru Yeri Fakülte Sekreteri   Erol TAŞKOLU     
Tel: 0466 215 10 45 /4406 Faks: 0466 215 10 47