Tanıtım

 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Fen-Edebiyat Fakültesi, üniversitemiz bünyesinde 2007 yılında kurulmuştur. Fakültemizin amacı: Evrensel boyutta bilgi üreten, ufku geniş, girişimci, üretken, bilimin prensibini ve işleyişini kavramış, toplumun gelişmesine katkıda bulunan ve eleştirel düşünen bireyler yetiştirmektir.

Fakültemiz bünyesinde Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Felsefe, Batı Dilleri ve Edebiyatları, bölümleri yer almaktadır. Gelişmekte olan Fakültemiz bünyesinde 2 Profesör,  11 Doçent Doktor, 20 Doktor Öğretim Üyesi, 6 Doktor Araştırma Görevlisi, 3 Öğretim Görevlisi,  16 Araştırma

Görevlisi, olmak üzere toplam 58 akademik personel görev yapmaktadır

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ- BÖLÜMLER
Tarih    

Tarih (İkinci Öğretim)

Türk Dili ve Edebiyatı                    

Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim)

Sosyoloji

Felsefe 

Batı Dilleri ve Edebiyatları   

 

   
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün amacı Türk Dili ve Edebiyatının geçmişten günümüze ortaya koyduğu dil, sanat, kültür ve edebiyat ürünlerini incelemek ve gelecek nesillere ulaştırmak, farklı kültürlerle ilişkilerde bulunarak alanında uzman araştırmacılar ve eğitimciler yetiştirmektir.

I. ve II. Öğretim lisans programları olarak eğitim hizmetlerini sürdüren Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Dili, Eski Türk Dili ve Türk Halk Edebiyatı olmak üzere 5 anabilim dalı bulunmaktadır. Zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olurlar.

İŞ İMKÂNLARI

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, lisansüstü eğitimlerine devam edip, üniversitelerde araştırma görevlisi, ve öğretim görevlisi olabilecekleri gibi pedagojik formasyon eğitimi alarak, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, özel okul, kurs ve eğitim kurumlarında öğretmenlik yapabilmektedirler. Mezunlar ayrıca yeteneklerine bağlı olarak metin yazarı, editör, yayımcı, düzeltmen, programcı, sunucu olabildikleri gibi, sunucu kurslarında öğretmenlik, redaktörlük gibi çeşitli çalışma alanlarında da faaliyet gösterebilmektedirler.

 

TARİH

Tarih Bölümünün amacı, ilkçağdan başlayarak toplumsal bir varlık olarak insanı etkilemiş tarihsel olayları, siyaset, ekonomi, din, sanat gibi olgularla birlikte ele alarak öğretmektir. Tarh Bölümü programları içinde Genel Türk Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ile bu tarihlerin oluşturduğu alanların çevresindeki diğer tarih ve kültürlerin özel bir yeri bulunmaktadır. Bu çerçeve içinde, tarihe bilim olma niteliği kazandıran kaynak belgelerin ve bunların araştırma yöntemlerinin tanıtılması ile tarihçilerin geçmiş olayları analiz etme becerisini kazanmasına yardım edecek, iktisat, hukuk, sosyoloji gibi bilimlere de yer verilmektedir.

Tarih eğitiminde klasik kalıpları zorlayacak, çağdaş, bilimsel, teknolojik, kültürel bilgi birikimine sahip tarihçiler yetiştirmek. Yetiştirdiğimiz tarihçilerin; sadece alan meslek bilgisi aktaran değil; alanında yeni bilgiler ve yorumlar üretebilen, tarihçi kimliğine sahip bireyler topluma kazandırılması amaçlanmaktadır.

İŞ İMKÂNLARI

Öğrenciler formasyon programını aldıktan sonra tarih öğretmeni olarak çalışabilir, üniversitelerde öğretim elemanı olarak görev alabilirler. Ayrıca Osmanlı arşivleri, çeşitli bakanlıklar gibi çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler.

 

FELSEFE

Felsefe Bölümü, öğrencilerin farklı görüşlere saygı duymayı öğrendikleri, zihinsel ve kültürel miraslarının farkında oldukları, kişisel görüş açılarını geliştirme imkânı buldukları, benlik bilinçlerini ve çözümleme yeteneklerini geliştirdikleri, çağdaş dünyanın oluşumunda etkili olan tüm düşünce ve değerlendirme biçimlerinin tarihsel köklerini ele alıp yeniden tartıştıkları, onları günümüze taşınan türleriyle karşılaştırdıkları, yeni düşünce ve değerlendirme biçimlerini özgürce araştırdıkları ve dolayısıyla kendilerini, evrendeki konumlarını ve diğer varlıklarla olan ilişkilerini daha iyi anlayarak yaşam boyu devam edecek bir öğrenme alışkanlığı kazandıkları bir ortam olmayı amaçlamaktadır.

İŞ İMKÂNLARI

Mezunlarımız "Felsefeci" unvanı alırlar ve toplumun aydın kesimleri ve toplumu aydınlatan bireyler olarak tüm işlerde görev alan, bilgi ve bilimin topluma yayılmasında adeta birer köprü görevi görürler. Öğretmenlik ve akademisyenlik yapabilecekleri gibi değişik alanlarda çalışabilirler, sosyal bilimler alanında toplumun ihtiyacı doğrultusunda istihdam edilebilirler.

 

 SOSYOLOJİ

Sosyoloji, toplumda önemli eğilimleri açıklayan ve toplumsal dünya hakkında farklı ve objektif düşünme yollarını araştıran bir disiplin olarak görülmektedir.

Sosyoloji Bölümü yoğun araştırma faaliyetleri yapan ve yüksek kaliteli eğitim sunmayı amaçlayan bir bölümdür. Bölümümüz, sosyoloji alanında kapsamlı ve yenilikçi bir lisans eğitimi vermeyi amaçlamaktadır. 

İŞ İMKÂNLARI

Sosyoloji Bölümünden mezun olan öğrenciler teknik hizmetler sınıfında kamu kurumlarında istihdam alanı bulabildikleri gibi topluma hizmet veren ya da toplumsal çalışmalar yapan birçok özel kuruluşta da görev yapabilmektedir.

Mezunların çalışabileceği bazı kurum ve kuruluşlar: "Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, Aile Danışmanlığı), Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı (Felsefe Grubu Öğretmenliği, Rehber Öğretmenlik), Türkiye İstatistik Kurumu, sosyal hizmet ile ilgili projeler üreten bölgesel ajanslar, yerel yönetimler (belediyelerin planlama ve insan kaynakları birimleri), özel rehabilitasyon merkezleri, topluma hizmet veren diğer özel kuruluşlarda görev yapabilirler. 

 

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, bünyesinde İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Rus Dili ve Edebiyatı olmak üzere iki farklı anabilim dalını barındırmaktadır. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı lisans düzeyinde öğrenci alımı yapmaya başlamıştır. Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı yeterli sayıda öğretim elemanı kadrosunu tamamladıktan sonra öğrenci almaya başlayacaktır. 

Bölümümüzün amacı; öğrencilerimize Batı dilleri, edebiyatları ve kültürlerini anlatmak, öğrencilerimizin yabancı dil kullanımlarını sözlü ve yazılı olarak etkin hale getirmek ve gelecek için ülkemize nitelikli edebiyat araştırmacıları kazandırmaktır. Bu amaçla öğrencilerimize Avrupa Tarihi, Rusya Tarihi, Sosyal Kültürel Antropoloji, Düşünce Tarihi, Karşılaştırmalı Edebiyat gibi dersleri de içeren çok yönlü bir öğretim programı sunmaktayız. Bölümümüz öğrencilerinden dil becerileri yetersiz olanların, bir sene hazırlık sınıfı okumaları zorunludur. 

İŞ İMKÂNLARI

Bölüm mezunlarının oldukça geniş iş imkânları vardır. Mezunlarımız; kamu kurumları, turizm sektörü, bakanlıklar, bankalar, medya kuruluşları, çeviri büroları ve yayınevlerinde çalışabilirler. Bunun yanı sıra, eğitim sertifikası alan mezunlarımız eğitim kurumlarında yabancı dil öğretmenliği yapabilmektedirler.