Tarih Bölümü


ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 
2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
1. SINIF
SAATLER PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
08.00-09.00          
TDB 101 Türk Dili-I UZEM DOY 101 Dijital Okur-Yazarlık UZEM     YDB101 İngilizce-I UZEM
Dr. Mehmet Medeni Doğan        Öğr. Gör. Pınar Yaşar
09.00-10.00          
TDB 101 Türk Dili-I UZEM DOY 101 Dijital Okur-Yazarlık UZEM     YDB101 İngilizce-I UZEM
Dr. Mehmet Medeni Doğan        Öğr. Gör. Pınar Yaşar
10.00-11.00   A-13 A-13 A-13  
  TRH 101 Osmanlı Paleografyası-I (A Gr.)  TRH 101 Osmanlı Paleografyası-I (B Gr.)  TRH 103 İslam Tarihi   
   Dr. Öğr. Üyesi  Ali İrfan Kaya  Dr. Öğr. Üyesi Ali İrfan Kaya  Doç. Dr. Bayram Arif Köse  
11.00-12.00   A-13 A-13 A-13  
  TRH 101 Osmanlı Paleografyası-I (A Gr.)  TRH 101 Osmanlı Paleografyası-I (B Gr.)  TRH 103 İslam Tarihi   
   Dr. Öğr. Üyesi  Ali İrfan Kaya  Dr. Öğr. Üyesi Ali İrfan Kaya  Doç. Dr. Bayram Arif Köse  
13.00-14.00 A-13 A-13 A-13 A-13 A-13
TRH 109 Tarih Metodolojisi-I  TRH 103 İslam Tarihi  TRH 111 Eskiçağ Tarihi ve Medeniyet  TRH 105 İslam Öncesi Türk Tarihi  TRH 105 İslam Öncesi Türk Tarihi 
Dr. Öğr. Üye. Melike Karabacak  Doç. Dr. Bayram Arif Köse Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk Dr. Arş. Gör. Cihan Oruç Dr. Arş. Gör. Cihan Oruç
14.00-15.00 A-13 A-13 A-13 A-13 A-13
TRH 109 Tarih Metodolojisi-I  TRH 103 İslam Tarihi  TRH 111 Eskiçağ Tarihi ve Medeniyet  TRH 105 İslam Öncesi Türk Tarihi  TRH 105 İslam Öncesi Türk Tarihi 
Dr. Öğr. Üye. Melike Karabacak  Doç. Dr. Bayram Arif Köse Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk Dr. Arş. Gör. Cihan Oruç Dr. Arş. Gör. Cihan Oruç
15.00-16.00   A-13 A-13    
  TRH 101 Osmanlı Paleografyası-I (B Gr.)  TRH 101 Osmanlı Paleografyası-I (A Gr.)      
   Dr. Öğr. Üyesi  Ali İrfan Kaya  Dr. Öğr. Üyesi Ali İrfan Kaya     
16.00-17.00   A-13 A-13    
  TRH 101 Osmanlı Paleografyası-I (B Gr.)  TRH 101 Osmanlı Paleografyası-I (A Gr.)     
   Dr. Öğr. Üyesi  Ali İrfan Kaya Dr. Öğr. Üyesi. Ali İrfan Kaya     
1. SINIF İKİNCİ ÖĞRETİM
17.00-18.00 A-13 A-13 A-13 A-13 A-13
TRH 109 Tarih Metodolojisi-I  TRH 101 Osmanlı Paleografyası-I (A Gr.)  TRH 101 Osmanlı Paleografyası-I (B Gr.)  TRH 105 İslam Öncesi Türk Tarihi  TRH 103 İslam Tarihi 
Dr. Öğr. Üye. Melike Karabacak  Dr. Öğr. Üyesi Ali İrfan Kaya   Dr. Öğr. Üyesi Ali İrfan Kaya  Dr. Arş. Gör. Cihan Oruç Doç. Dr. Bayram Arif Köse
18.00-19.00 A-13 A-14 A-14 A-13 A-13
TRH 109 Tarih Metodolojisi-I  TRH 101 Osmanlı Paleografyası-I (A Gr.)  TRH 101 Osmanlı Paleografyası-I (B Gr.)  TRH 105 İslam Öncesi Türk Tarihi  TRH 103 İslam Tarihi 
Dr. Öğr. Üye. Melike Karabacak  Dr. Öğr. Üyesi  Ali İrfan Kaya  Dr. Öğr. Üyesi Ali İrfan Kaya  Dr. Arş. Gör. Cihan Oruç Doç. Dr. Bayram Arif Köse
19.00-20.00 A-13 A-15 A-15 A-13 A-13
TRH 103 İslam Tarihi  TRH 101 Osmanlı Paleografyası-I (B Gr.)  TRH 101 Osmanlı Paleografyası-I (A Gr.)  TRH 111 Eskiçağ Tarihi ve Medeniyet  TRH 105 İslam Öncesi Türk Tarihi 
Doç. Dr. Bayram Arif Köse Dr. Öğr. Üyesi Ali İrfan Kaya   Dr. Öğr. Üyesi Ali İrfan Kaya   Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk Dr. Arş. Gör. Cihan Oruç
20.00-21.00 A-13 A-16 A-16 A-13 A-13
TRH 103 İslam Tarihi  TRH 101 Osmanlı Paleografyası-I (B Gr.)  TRH 101 Osmanlı Paleografyası-I  (A Gr.)  TRH 111 Eskiçağ Tarihi ve Medeniyet  TRH 105 İslam Öncesi Türk Tarihi 
Doç. Dr. Bayram Arif Köse  Dr. Öğr. Üyesi  Ali İrfan Kaya  Dr. Öğr. Üyesi Ali İrfan Kaya  Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk Dr. Arş. Gör. Cihan Oruç
21.00-22.00          
TDB 101 Türk Dili-I UZEM DOY 101 Dijital Okur-Yazarlık UZEM     YDB101 İngilizce-I UZEM
Dr. Mehmet Medeni Doğan        Öğr. Gör. Pınar Yaşar 
22.00-23.00          
TDB 101 Türk Dili-I UZEM DOY 101 Dijital Okur-Yazarlık UZEM     YDB101 İngilizce-I UZEM
Dr. Mehmet Medeni Doğan        Öğr. Gör. Pınar Yaşar
           
           
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 
2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
2. SINIF
SAATLER PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
08.00-09.00     A-14   A-14
    TRH 261 Mısır Medeniyeti Tarihi     TRH 207 Osmanlı Tarihi-1 
    Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk   Dr. Öğr. Üye. Eşref Temel
09.00-10.00     A-14   A-14
    TRH 261 Mısır Medeniyeti Tarihi     TRH 207 Osmanlı Tarihi-1 
    Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk   Dr. Öğr. Üye. Eşref Temel
10.00-11.00   A-14 A-14 A-14 A-14
  TRH 211 Büyük Selçuklu Devleti Tarihi-I  TRH 201 Türkistan Tarihi  TRH 201 Türkistan Tarihi  TRH 205 Osmanlıca Tarihi Metinler-I (A Gr.) 
  Doç. Dr. Bayram Arif Köse  Dr. Cihan Oruç   Dr. Cihan Oruç Doç. Dr. Ahmet Atalay
11.00-12.00   A-14 A-14 A-14 A-14
  TRH 211 Büyük Selçuklu Devleti Tarihi-I  TRH 201 Türkistan Tarihi  TRH 201 Türkistan Tarihi  TRH 205 Osmanlıca Tarihi Metinler-I (A Gr.) 
  Doç. Dr. Bayram Arif Köse  Dr. Cihan Oruç Dr. Cihan Oruç Doç. Dr. Ahmet Atalay
13.00-14.00 A-14 A-14 A-14 A-14  
TRH 207 Osmanlı Tarihi-1  TRH 205 Osmanlıca Tarihi Metinler-I (A Gr.)  TRH 213 Haçlı Seferleri Tarihi  TRH 203 Selçuklu Medeniyeti Tarihi   
Dr. Öğr. Üye. Eşref Temel  Doç. Dr. Ahmet Atalay Doç. Dr. Bayram Arif Köse Doç. Dr. Bayram Arif Köse  
14.00-15.00 A-14 A-14 A-14 A-14  
TRH 207 Osmanlı Tarihi-1  TRH 205 Osmanlıca Tarihi Metinler-I (A Gr.)  TRH 213 Haçlı Seferleri Tarihi  TRH 203 Selçuklu Medeniyeti Tarihi   
Dr. Öğr. Üye. Eşref Temel  Doç. Dr. Ahmet Atalay Doç. Dr. Bayram Arif Köse Doç. Dr. Bayram Arif Köse  
15.00-16.00   A-14     A-14
  TRH 205 Osmanlıca Tarihi Metinler-I (B Gr.)      TRH 205 Osmanlıca Tarihi Metinler-I (B Gr.) 
  Doç. Dr. Ahmet Atalay     Doç. Dr. Ahmet Atalay
16.00-17.00   A-14     A-14
  TRH 205 Osmanlıca Tarihi Metinler-I (B Gr.)      TRH 205 Osmanlıca Tarihi Metinler-I (B Gr.) 
  Doç. Dr. Ahmet Atalay     Doç. Dr. Ahmet Atalay
2. SINIF İKİNCİ ÖĞRETİM
17.00-18.00 A-14 A-14 A-14 A-14 A-14
TRH 203 Selçuklu Medeniyeti Tarihi  TRH 205 Osmanlıca Tarihi Metinler-I (A Gr.)  TRH 201 Türkistan Tarihi  TRH 261 Mısır Medeniyeti Tarihi   TRH 205 Osmanlıca Tarihi Metinler (B Gr.)
Doç. Dr. Bayram Arif Köse   Doç. Dr. Yaşar Canatan  Dr. Cihan Oruç Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk  Doç. Dr. Yaşar Canatan
18.00-19.00 A-14 A-14 A-14 A-14 A-14
TRH 203 Selçuklu Medeniyeti Tarihi  TRH 205 Osmanlıca Tarihi Metinler (A Gr. )  TRH 201 Türkistan Tarihi  TRH 261 Mısır Medeniyeti Tarihi   TRH 205 Osmanlıca Tarihi Metinler (B Gr.) 
Doç. Dr. Bayram Arif Köse   Doç. Dr. Yaşar Canatan  Dr. Cihan Oruç Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk  Doç. Dr. Yaşar Canatan
19.00-20.00 A-14 A-14 A-14 A-14 A-14
TRH 207 Osmanlı Tarihi-I  TRH 207 Osmanlı Tarihi-1  TRH 213 Haçlı Seferleri Tarihi  TRH 201 Türkistan Tarihi  TRH 211 Büyük Selçuklu Devleti Tarihi-I 
Dr. Öğr. Üye. Eşref Temel  Dr. Öğr. Üye. Eşref Temel Doç. Dr. Bayram Arif Köse  Dr. Cihan Oruç  Doç. Dr. Bayram Arif Köse
20.00-21.00 A-14 A-14 A-14 A-14 A-14
TRH 207 Osmanlı Tarihi-I  TRH 207 Osmanlı Tarihi-1  TRH 213 Haçlı Seferleri Tarihi  TRH 201 Türkistan Tarihi  TRH 211 Büyük Selçuklu Devleti Tarihi-I 
Dr. Öğr. Üye. Eşref Temel Dr. Öğr. Üye. Eşref Temel Doç. Dr. Bayram Arif Köse Dr. Cihan Oruç  Doç. Dr. Bayram Arif Köse
21.00-22.00 A-14     A-14  
TRH 205 Osmanlıca Tarihi Metinler-I (A Gr.)      TRH 205 Osmanlıca Tarihi Metinler (B Gr.)  
 Doç. Dr. Yaşar Canatan     Doç. Dr. Yaşar Canatan  
22.00-23.00 A-14     A-14  
TRH 205 Osmanlıca Tarihi Metinler-I (A Gr.)      TRH 205 Osmanlıca Tarihi Metinler (B Gr.)  
 Doç. Dr. Yaşar Canatan     Doç. Dr. Yaşar Canatan  
           
           
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 
2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
3. SINIF
SAATLER PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
08.00-09.00   D-117 D-117  D-117  
  TRH 355 Yakınçağ Avrupa Tarihi  TRH 309 Osmanlı Diplomatikası I  (A Gr.)  TRH 357 Türk Kültür Tarihi Semineri   
  Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk  Doç Dr. Hamit Şafakçı  Prof. Dr. Nuri Yavuz  
09.00-10.00   D-117 D-117  D-117  
  TRH 355 Yakınçağ Avrupa Tarihi  TRH 309 Osmanlı Diplomatikası I  (A Gr.)  TRH 357 Türk Kültür Tarihi Semineri   
  Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk Doç Dr. Hamit Şafakçı  Prof. Dr. Nuri Yavuz  
10.00-11.00 D-117 D-117 D-117 D-117   
TRH 303 Osmanlı Yenileşme ve Fikir Hareketleri Tarihi  TRH 305 Osmanlı Tarihi-III  TRH 361 Osmanlı Tarihi Semineri-I  TRH 309 Osmanlı Diplomatikası I (B Gr.)  
Dr. Öğr. Üye. Faruk Taşkın Dr. Öğr. Üye. Ali İrfan Kaya Dr. Süleyman Yelocağı Doç Dr. Hamit Şafakçı   
11.00-12.00 D-117 D-117 D-117 D-117   
TRH 303 Osmanlı Yenileşme ve Fikir Hareketleri Tarihi  TRH 305 Osmanlı Tarihi-III  TRH 361 Osmanlı Tarihi Semineri-I  TRH 309 Osmanlı Diplomatikası I (B Gr.)  
Dr. Öğr. Üye. Faruk Taşkın Dr. Öğr. Üye. Ali İrfan Kaya Dr. Süleyman Yelocağı Doç Dr. Hamit Şafakçı   
13.00-14.00 D- 117  D-117 D-117 D-117  
TRH 359 Osmanlı Yenileşme ve Fikir Hareketleri Tarihi Semineri I TRH 301 Osmanlı Medeniyeti Tarihi-I  TRH 303 Osmanlı Yenileşme ve Fikir Hareketleri Tarihi  TRH 305 Osmanlı Tarihi-III   
Dr. Öğr. Üyesi Faruk Taşkın   Dr. Öğr. Üye. Melike Karabacak Dr. Öğr. Üye. Faruk Taşkın Dr. Öğr. Üye. Ali İrfan Kaya  
14.00-15.00  D- 117  D-117 D-117 D-117  
TRH 359 Osmanlı Yenileşme ve Fikir Hareketleri Tarihi Semineri I TRH 301 Osmanlı Medeniyeti Tarihi-I  TRH 303 Osmanlı Yenileşme ve Fikir Hareketleri Tarihi  TRH 305 Osmanlı Tarihi-III  
Dr. Öğr. Üyesi Faruk Taşkın   Dr. Öğr. Üye. Melike Karabacak Dr. Öğr. Üye. Faruk Taşkın  Dr. Öğr. Üye. Ali İrfan Kaya  
15.00-16.00 D-117   D-117  D-117   
TRH 301 Osmanlı Medeniyeti Tarihi-I    TRH 309 Osmanlı Diplomatikası I (B Gr.) TRH 309 Osmanlı Diplomatikası I  (A Gr.)   
Dr. Öğr. Üye. Melike Karabacak   Doç Dr. Hamit Şafakçı  Doç Dr. Hamit Şafakçı   
16.00-17.00 D-117   D-117  D-117   
TRH 301 Osmanlı Medeniyeti Tarihi-I    TRH 309 Osmanlı Diplomatikası I (B Gr.) TRH 309 Osmanlı Diplomatikası I  (A Gr.)   
Dr. Öğr. Üye. Melike Karabacak   Doç Dr. Hamit Şafakçı  Doç Dr. Hamit Şafakçı   
3. SINIF İKİNCİ ÖĞRETİM
17.00-18.00 D-117 D-117 D-117  D-117  
TRH 303 Osmanlı Yenileşme ve Fikir Hareketleri Tarihi  TRH 355 Yakınçağ Avrupa Tarihi  TRH 309 Osmanlı Diplomatikası I  TRH 357 Türk Kültür Tarihi Semineri   
Dr. Öğr. Üye. Faruk Taşkın Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk  Doç Dr. Hamit Şafakçı  (A Gr.) Prof. Dr. Nuri Yavuz  
18.00-19.00 D-117 D-117 D-117  D-117  
TRH 303 Osmanlı Yenileşme ve Fikir Hareketleri Tarihi  TRH 355 Yakınçağ Avrupa Tarihi  TRH 309 Osmanlı Diplomatikası I  TRH 357 Türk Kültür Tarihi Semineri   
Dr. Öğr. Üye. Faruk Taşkın Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk Doç Dr. Hamit Şafakçı  (A Gr.) Prof. Dr. Nuri Yavuz  
19.00-20.00   D-117 D-117 D-117  D- 117 
  TRH 305 Osmanlı Tarihi-III  TRH 361 Osmanlı Tarihi Semineri-I  TRH 309 Osmanlı Diplomatikası I (B Gr.) TRH 359 Osmanlı Yenileşme ve Fikir Hareketleri Tarihi Semineri I
  Dr. Öğr. Üye. Ali İrfan Kaya Dr. Süleyman Yelocağı Doç Dr. Hamit Şafakçı  Dr. Öğr. Üyesi Faruk Taşkın  
20.00-21.00 D-117 D-117 D-117 D-117  D- 117 
TRH 301 Osmanlı Medeniyeti Tarihi-I  TRH 305 Osmanlı Tarihi-III  TRH 361 Osmanlı Tarihi Semineri-I  TRH 309 Osmanlı Diplomatikası I (B Gr.) TRH 359 Osmanlı Yenileşme ve Fikir Hareketleri Tarihi Semineri I
Dr. Öğr. Üye. Melike Karabacak Dr. Öğr. Üye. Ali İrfan Kaya Dr. Süleyman Yelocağı Doç Dr. Hamit Şafakçı  Dr. Öğr. Üyesi Faruk Taşkın  
21.00-22.00 D-117 D-117 D-117 D-117  
TRH 301 Osmanlı Medeniyeti Tarihi-I  TRH 301 Osmanlı Medeniyeti Tarihi-I  TRH 303 Osmanlı Yenileşme ve Fikir Hareketleri Tarihi  TRH 305 Osmanlı Tarihi-III   
Dr. Öğr. Üye. Melike Karabacak Dr. Öğr. Üye. Melike Karabacak Dr. Öğr. Üye. Faruk Taşkın Dr. Öğr. Üye. Ali İrfan Kaya  
22.00-23.00   D-117 D-117 D-117  
  TRH 301 Osmanlı Medeniyeti Tarihi-I  TRH 303 Osmanlı Yenileşme ve Fikir Hareketleri Tarihi  TRH 305 Osmanlı Tarihi-III   
  Dr. Öğr. Üye. Melike Karabacak Dr. Öğr. Üye. Faruk Taşkın Dr. Öğr. Üye. Ali İrfan Kaya  
           
           
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 
2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
4. SINIF
SAATLER PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
08.00-09.00          
         
         
09.00-10.00          
         
         
10.00-11.00   118 118    
  TRH 403 Osmanlı Tarihi-V  TRH 461 Osmanlı Tarihi Semineri-lll     
  Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk Dr. Öğr. Üye. Melike Karabacak     
11.00-12.00   118 118    
  TRH 403 Osmanlı Tarihi-V  TRH 461 Osmanlı Tarihi Semineri-lll     
  Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk Dr. Öğr. Üye. Melike Karabacak     
13.00-14.00 118 118 118    
TRH 477 Türk Basın Tarihi  TRH 401 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi  TRH 401 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi     
Dr. Süleyman Yelocağı Doç. Dr. Ahmet Atalay Doç. Dr. Ahmet Atalay    
14.00-15.00 118 118 118 118  
TRH 477 Türk Basın Tarihi  TRH 401 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi  TRH 401 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi  TRH 403 Osmanlı Tarihi-V   
Dr. Süleyman Yelocağı Doç. Dr. Ahmet Atalay Doç. Dr. Ahmet Atalay Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk  
15.00-16.00 118 118   118  
TRH 463 Osmanlı Eğitim Tarihi Semineri  TRH 459 Osmanlı Medeniyeti Tarihi Semineri-I    TRH 403 Osmanlı Tarihi-V   
Dr. Öğr. Üye. Faruk Taşkın Dr. Öğr. Üye. Melike Karabacak   Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk  
16.00-17.00 118 118      
TRH 463 Osmanlı Eğitim Tarihi Semineri  TRH 459 Osmanlı Medeniyeti Tarihi Semineri-I       
Dr. Öğr. Üye. Faruk Taşkın Dr. Öğr. Üye. Melike Karabacak