Tarih Bölümü


ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
TARİH BÖLÜMÜ 1. SINIF (BİRİNCİ ÖĞRETİM)
SAATLER PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
08.00-09.00          
TDB 101 Türk Dili-I UZEM   DOY 101 Dijital Okur-Yazarlık UZEM   YDB101 İngilizce-I UZEM
Öğr.Gör.Dr. Mehmet Medeni Doğan    Dr. Öğr. Üyesi Metin BEŞALTI   Öğr. Gör. Pınar Yaşar
09.00-10.00          
TDB 101 Türk Dili-I UZEM   DOY 101 Dijital Okur-Yazarlık UZEM   YDB101 İngilizce-I UZEM
Öğr.Gör.Dr. Mehmet Medeni Doğan    Dr. Öğr. Üyesi Metin BEŞALTI   Öğr. Gör. Pınar Yaşar
10.00-11.00   A-13 A-13 A-13  
  TRH 101 Osmanlı Paleografyası-I (A Gr.)  TRH 101 Osmanlı Paleografyası-I (B Gr.)  TRH 103 İslam Tarihi   
  Dr. Öğr. Üyesi Eşref TEMEL Dr. Öğr. Üyesi Eşref TEMEL Doç. Dr. Bayram Arif Köse  
11.00-12.00   A-13 A-13 A-13  
  TRH 101 Osmanlı Paleografyası-I (A Gr.)  TRH 101 Osmanlı Paleografyası-I (B Gr.)  TRH 103 İslam Tarihi   
  Dr. Öğr. Üyesi Eşref TEMEL Dr. Öğr. Üyesi Eşref TEMEL Doç. Dr. Bayram Arif Köse  
13.00-14.00 A-13 A-13 A-13 A-13 A-13
TRH 109 Tarih Metodolojisi-I  TRH 101 Osmanlı Paleografyası-I (B Gr.)  TRH 111 Eskiçağ Tarihi ve Medeniyet  TRH 105 İslam Öncesi Türk Tarihi  TRH 105 İslam Öncesi Türk Tarihi 
Dr. Öğr. Üye. Melike Karabacak Yılmaz  Dr. Öğr. Üyesi Eşref TEMEL Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk Arş. Gör. Dr. Cihan Oruç Arş. Gör. Dr. Cihan Oruç
14.00-15.00 A-13 A-13 A-13 A-13 A-13
TRH 109 Tarih Metodolojisi-I  TRH 101 Osmanlı Paleografyası-I (B Gr.)  TRH 111 Eskiçağ Tarihi ve Medeniyet  TRH 105 İslam Öncesi Türk Tarihi  TRH 105 İslam Öncesi Türk Tarihi 
Dr. Öğr. Üye. Melike Karabacak Yılmaz  Dr. Öğr. Üyesi Eşref TEMEL Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk Arş. Gör. Dr. Cihan Oruç Arş. Gör. Dr. Cihan Oruç
15.00-16.00     A-13   A-13
    TRH 101 Osmanlı Paleografyası-I (A Gr.)     TRH 103 İslam Tarihi 
    Dr. Öğr. Üyesi Eşref TEMEL   Doç. Dr. Bayram Arif Köse
16.00-17.00     A-13   A-13
    TRH 101 Osmanlı Paleografyası-I (A Gr.)    TRH 103 İslam Tarihi 
    Dr. Öğr. Üyesi Eşref TEMEL   Doç. Dr. Bayram Arif Köse
TARİH BÖLÜMÜ 1. SINIF (İKİNCİ ÖĞRETİM)
17.00-18.00 A-13 A-13 A-13 A-13 A-13
TRH 101 Osmanlı Paleografyası-I TRH 101 Osmanlı Paleografyası-I  TRH 111 Eskiçağ Tarihi ve Medeniyet  TRH 103 İslam Tarihi  TRH 105 İslam Öncesi Türk Tarihi 
Arş. Gör. Dr. Muhittin KUL Arş. Gör. Dr. Muhittin KUL Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk Doç. Dr. Bayram Arif Köse Arş. Gör. Dr. Cihan Oruç
18.00-19.00 A-14 A-14 A-13 A-13 A-13
TRH 101 Osmanlı Paleografyası-I TRH 101 Osmanlı Paleografyası-I TRH 111 Eskiçağ Tarihi ve Medeniyet  TRH 103 İslam Tarihi  TRH 105 İslam Öncesi Türk Tarihi 
Arş. Gör. Dr. Muhittin KUL Arş. Gör. Dr. Muhittin KUL Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk Doç. Dr. Bayram Arif Köse Arş. Gör. Dr. Cihan Oruç
19.00-20.00 A-13     A-13 A-13
TRH 109 Tarih Metodolojisi-I    DOY 101 Dijital Okur-Yazarlık UZEM TRH 105 İslam Öncesi Türk Tarihi  TRH 103 İslam Tarihi 
Dr. Öğr. Üye. Melike Karabacak Yılmaz    Dr. Öğr. Üyesi Metin BEŞALTI Arş. Gör. Dr. Cihan Oruç Doç. Dr. Bayram Arif Köse
20.00-21.00 A-13     A-13 A-13
TRH 109 Tarih Metodolojisi-I    DOY 101 Dijital Okur-Yazarlık UZEM TRH 105 İslam Öncesi Türk Tarihi  TRH 103 İslam Tarihi 
Dr. Öğr. Üye. Melike Karabacak Yılmaz    Dr. Öğr. Üyesi Metin BEŞALTI Arş. Gör. Dr. Cihan Oruç Doç. Dr. Bayram Arif Köse
21.00-22.00          
TDB 101 Türk Dili-I UZEM       YDB101 İngilizce-I UZEM
Öğr.Gör.Dr. Mehmet Medeni Doğan        Öğr. Gör. Pınar Yaşar 
22.00-23.00          
TDB 101 Türk Dili-I UZEM       YDB101 İngilizce-I UZEM
Öğr.Gör.Dr. Mehmet Medeni Doğan        Öğr. Gör. Pınar Yaşar
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
TARİH BÖLÜMÜ 2. SINIF (BİRİNCİ ÖĞRETİM)
SAATLER PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
08.00-09.00          
         
         
09.00-10.00          
         
         
10.00-11.00   A-14 A-14 A-14 A-14
  TRH 207 Osmanlı Tarihi-1  TRH 211 Büyük Selçuklu Devleti Tarihi-I  TRH 201 Türkistan Tarihi  TRH 201 Türkistan Tarihi 
  Doç. Dr. Hamit ŞAFAKCI Doç. Dr. Bayram Arif Köse Arş. Gör. Dr. Cihan Oruç Arş. Gör. Dr. Cihan Oruç
11.00-12.00   A-14 A-14 A-14 A-14
  TRH 207 Osmanlı Tarihi-1  TRH 211 Büyük Selçuklu Devleti Tarihi-I  TRH 201 Türkistan Tarihi  TRH 201 Türkistan Tarihi 
  Doç. Dr. Hamit ŞAFAKCI Doç. Dr. Bayram Arif Köse Arş. Gör. Dr. Cihan Oruç Arş. Gör. Dr. Cihan Oruç
13.00-14.00 A-14 A-14 A-14 A-14 A-14
TRH 207 Osmanlı Tarihi-1  TRH 261 Mısır Medeniyeti Tarihi   TRH 205 Osmanlıca Tarihi Metinler-I   TRH 213 Haçlı Seferleri Tarihi  TRH 211 Büyük Selçuklu Devleti Tarihi-I 
Doç. Dr. Hamit ŞAFAKCI Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk Dr. Öğr. Üye. Ali İrfan Kaya Doç. Dr. Bayram Arif Köse Doç. Dr. Bayram Arif Köse
14.00-15.00 A-14 A-14 A-14 A-14 A-14
TRH 207 Osmanlı Tarihi-1  TRH 261 Mısır Medeniyeti Tarihi   TRH 205 Osmanlıca Tarihi Metinler-I  TRH 213 Haçlı Seferleri Tarihi  TRH 211 Büyük Selçuklu Devleti Tarihi-I 
Doç. Dr. Hamit ŞAFAKCI Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk Dr. Öğr. Üye. Ali İrfan Kaya Doç. Dr. Bayram Arif Köse Doç. Dr. Bayram Arif Köse
15.00-16.00 A-14   A-14    
TRH 205 Osmanlıca Tarihi Metinler-I     TRH 203 Selçuklu Medeniyeti Tarihi     
Dr. Öğr. Üye. Ali İrfan Kaya   Doç. Dr. Bayram Arif Köse    
16.00-17.00 A-14   A-14    
TRH 205 Osmanlıca Tarihi Metinler-I   TRH 203 Selçuklu Medeniyeti Tarihi     
Dr. Öğr. Üye. Ali İrfan Kaya   Doç. Dr. Bayram Arif Köse    
TARİH BÖLÜMÜ 2. SINIF (İKİNCİ ÖĞRETİM)
17.00-18.00 A-14 A-14 A-14 A-14 A-14
TRH 207 Osmanlı Tarihi-I  TRH 261 Mısır Medeniyeti Tarihi   TRH 205 Osmanlıca Tarihi Metinler TRH 201 Türkistan Tarihi  TRH 211 Büyük Selçuklu Devleti Tarihi-I 
Doç. Dr. Hamit ŞAFAKCI Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk Dr. Öğr. Üye. Ali İrfan Kaya Arş. Gör. Dr. Cihan Oruç Doç. Dr. Bayram Arif Köse
18.00-19.00 A-14 A-14 A-14 A-14 A-14
TRH 207 Osmanlı Tarihi-I  TRH 261 Mısır Medeniyeti Tarihi   TRH 205 Osmanlıca Tarihi Metinler TRH 201 Türkistan Tarihi  TRH 211 Büyük Selçuklu Devleti Tarihi-I 
Doç. Dr. Hamit ŞAFAKCI Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk Dr. Öğr. Üye. Ali İrfan Kaya Arş. Gör. Dr. Cihan Oruç Doç. Dr. Bayram Arif Köse
19.00-20.00 A-14 A-14 A-14 A-14 A-14
TRH 205 Osmanlıca Tarihi Metinler-I   TRH 207 Osmanlı Tarihi-1  TRH 211 Büyük Selçuklu Devleti Tarihi-I  TRH 203 Selçuklu Medeniyeti Tarihi  TRH 201 Türkistan Tarihi 
Dr. Öğr. Üye. Ali İrfan Kaya Doç. Dr. Hamit ŞAFAKCI Doç. Dr. Bayram Arif Köse Doç. Dr. Bayram Arif Köse Arş. Gör. Dr. Cihan Oruç
20.00-21.00 A-14 A-14 A-14 A-14 A-14
TRH 205 Osmanlıca Tarihi Metinler-I TRH 207 Osmanlı Tarihi-1  TRH 211 Büyük Selçuklu Devleti Tarihi-I  TRH 203 Selçuklu Medeniyeti Tarihi  TRH 201 Türkistan Tarihi 
Dr. Öğr. Üye. Ali İrfan Kaya Doç. Dr. Hamit ŞAFAKCI Doç. Dr. Bayram Arif Köse Doç. Dr. Bayram Arif Köse Arş. Gör. Dr. Cihan Oruç
21.00-22.00       A-14  
      TRH 213 Haçlı Seferleri Tarihi   
      Doç. Dr. Bayram Arif Köse  
22.00-23.00       A-14  
      TRH 213 Haçlı Seferleri Tarihi   
      Doç. Dr. Bayram Arif Köse  
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
TARİH BÖLÜMÜ 3. SINIF (BİRİNCİ ÖĞRETİM)
SAATLER PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
08.00-09.00   D-117 D-117     
  TRH 361 Osmanlı Tarihi Semineri-I  TRH 309 Osmanlı Diplomatikası I  (A Gr.)     
  Doç. Dr. Faruk Taşkın Doç. Dr. Ahmet ATALAY    
09.00-10.00   D-117 D-117     
  TRH 361 Osmanlı Tarihi Semineri-I  TRH 309 Osmanlı Diplomatikası I  (A Gr.)     
  Doç. Dr. Faruk Taşkın Doç. Dr. Ahmet ATALAY    
10.00-11.00 D-117 D-117 D-117 D-117  D-117
TRH 303 Osmanlı Yenileşme ve Fikir Hareketleri Tarihi  TRH 355 Yakınçağ Avrupa Tarihi  TRH 303 Osmanlı Yenileşme ve Fikir Hareketleri Tarihi  TRH 309 Osmanlı Diplomatikası I (B Gr.) TRH 357 Türk Kültür Tarihi Semineri 
Doç. Dr. Faruk Taşkın Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk  Doç. Dr. Faruk Taşkın Doç. Dr. Ahmet ATALAY Prof. Dr. Nuri Yavuz
11.00-12.00 D-117 D-117 D-117 D-117  D-117
TRH 303 Osmanlı Yenileşme ve Fikir Hareketleri Tarihi  TRH 355 Yakınçağ Avrupa Tarihi  TRH 303 Osmanlı Yenileşme ve Fikir Hareketleri Tarihi  TRH 309 Osmanlı Diplomatikası I (B Gr.) TRH 357 Türk Kültür Tarihi Semineri 
Doç. Dr. Faruk Taşkın Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk Doç. Dr. Faruk Taşkın Doç. Dr. Ahmet ATALAY Prof. Dr. Nuri Yavuz
13.00-14.00 D-117 D- 117  D-117 D-117   
TRH 305 Osmanlı Tarihi-III  TRH 359 Osmanlı Yenileşme ve Fikir Hareketleri Tarihi Semineri I TRH 301 Osmanlı Medeniyeti Tarihi-I  TRH 309 Osmanlı Diplomatikası I  (A Gr.)   
Dr. Öğr. Üye. Ali İrfan Kaya Doç. Dr. Faruk Taşkın Dr. Öğr. Üye. Melike Karabacak Yılmaz  Doç. Dr. Ahmet ATALAY  
14.00-15.00 D-117 D- 117  D-117 D-117   
TRH 305 Osmanlı Tarihi-III  TRH 359 Osmanlı Yenileşme ve Fikir Hareketleri Tarihi Semineri I TRH 301 Osmanlı Medeniyeti Tarihi-I  TRH 309 Osmanlı Diplomatikası I  (A Gr.)   
Dr. Öğr. Üye. Ali İrfan Kaya Doç. Dr. Faruk Taşkın Dr. Öğr. Üye. Melike Karabacak Yılmaz  Doç. Dr. Ahmet ATALAY  
15.00-16.00 D-117 D-117 D-117     
TRH 301 Osmanlı Medeniyeti Tarihi-I  TRH 305 Osmanlı Tarihi-III  TRH 309 Osmanlı Diplomatikası I (B Gr.)    
Dr. Öğr. Üye. Melike Karabacak Yılmaz  Dr. Öğr. Üye. Ali İrfan Kaya Doç. Dr. Ahmet ATALAY    
16.00-17.00 D-117 D-117 D-117     
TRH 301 Osmanlı Medeniyeti Tarihi-I  TRH 305 Osmanlı Tarihi-III  TRH 309 Osmanlı Diplomatikası I (B Gr.)    
Dr. Öğr. Üye. Melike Karabacak Yılmaz  Dr. Öğr. Üye. Ali İrfan Kaya Doç. Dr. Ahmet ATALAY    
TARİH BÖLÜMÜ 3. SINIF (İKİNCİ ÖĞRETİM)
17.00-18.00 D-117 D-117 D-117 D-117 D-117 
TRH 305 Osmanlı Tarihi-III  TRH 305 Osmanlı Tarihi-III  TRH 303 Osmanlı Yenileşme ve Fikir Hareketleri Tarihi  TRH 357 Türk Kültür Tarihi Semineri  TRH 309 Osmanlı Diplomatikası I   (A Gr.)
Dr. Öğr. Üye. Ali İrfan Kaya Dr. Öğr. Üye. Ali İrfan Kaya Doç. Dr. Faruk Taşkın Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN Doç. Dr. Yaşar CANATAN
18.00-19.00 D-117 D-117 D-117 D-117 D-117 
TRH 305 Osmanlı Tarihi-III  TRH 305 Osmanlı Tarihi-III  TRH 303 Osmanlı Yenileşme ve Fikir Hareketleri Tarihi  TRH 357 Türk Kültür Tarihi Semineri  TRH 309 Osmanlı Diplomatikası I   (A Gr.)
Dr. Öğr. Üye. Ali İrfan Kaya Dr. Öğr. Üye. Ali İrfan Kaya Doç. Dr. Faruk Taşkın Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN Doç. Dr. Yaşar CANATAN
19.00-20.00 D-117 D-117 D-117 D-117   
TRH 303 Osmanlı Yenileşme ve Fikir Hareketleri Tarihi  TRH 355 Yakınçağ Avrupa Tarihi  TRH 361 Osmanlı Tarihi Semineri-I  TRH 309 Osmanlı Diplomatikası I (B Gr.)  
Doç. Dr. Faruk Taşkın Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk  Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN Doç. Dr. Yaşar CANATAN  
20.00-21.00 D-117 D-117 D-117 D-117   
TRH 303 Osmanlı Yenileşme ve Fikir Hareketleri Tarihi  TRH 355 Yakınçağ Avrupa Tarihi  TRH 361 Osmanlı Tarihi Semineri-I  TRH 309 Osmanlı Diplomatikası I (B Gr.)  
Doç. Dr. Faruk Taşkın Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN Doç. Dr. Yaşar CANATAN  
21.00-22.00 D-117 D- 117  D-117    
TRH 301 Osmanlı Medeniyeti Tarihi-I  TRH 359 Osmanlı Yenileşme ve Fikir Hareketleri Tarihi Semineri I TRH 301 Osmanlı Medeniyeti Tarihi-I     
Dr. Öğr. Üye. Melike Karabacak Yılmaz  Doç. Dr. Faruk Taşkın Dr. Öğr. Üye. Melike Karabacak Yılmaz     
22.00-23.00 D-117 D- 117  D-117    
TRH 301 Osmanlı Medeniyeti Tarihi-I  TRH 359 Osmanlı Yenileşme ve Fikir Hareketleri Tarihi Semineri I TRH 301 Osmanlı Medeniyeti Tarihi-I     
Dr. Öğr. Üye. Melike Karabacak Yılmaz  Doç. Dr. Faruk Taşkın Dr. Öğr. Üye. Melike Karabacak Yılmaz     
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
TARİH BÖLÜMÜ 4. SINIF (BİRİNCİ ÖĞRETİM)
SAATLER PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
08.00-09.00          
         
         
09.00-10.00          
         
         
10.00-11.00 D-118     D-118  
TRH 405 Osmanlı Tarih Yazıcılığı     TRH 403 Osmanlı Tarihi-V   
Dr. Öğr. Üye. Melike Karabacak Yılmaz      Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk  
11.00-12.00 D-118     D-118  
TRH 405 Osmanlı Tarih Yazıcılığı     TRH 403 Osmanlı Tarihi-V   
Dr. Öğr. Üye. Melike Karabacak Yılmaz      Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk  
13.00-14.00 D-118 D-118 D-118 D-118  
TRH 471 Yeniçağ Tarihinin Kaynakları TRH 401 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi  TRH 401 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi  TRH 477 Türk Basın Tarihi   
Arş. Gör. Dr. Muhittin KUL Doç. Dr. Ahmet Atalay Doç. Dr. Ahmet Atalay Arş. Gör. Dr.  Süleyman Yelocağı  
14.00-15.00 D-118 D-118 D-118 D-118  
TRH 471 Yeniçağ Tarihinin Kaynakları TRH 401 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi  TRH 401 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi  TRH 477 Türk Basın Tarihi   
Arş. Gör. Dr. Muhittin KUL Doç. Dr. Ahmet Atalay Doç. Dr. Ahmet Atalay Arş. Gör. Dr.  Süleyman Yelocağı  
15.00-16.00 D-118 D-118 D-118 D-118  
TRH 407 Türk Eğitim Tarihi TRH 469 Osmanlıca-I TRH 403 Osmanlı Tarihi-V  TRH 451 Çağdaş İslam Dünyası Tarihi  
Dr. Öğr. Üye. Faruk Taşkın Doç. Dr. Hamit ŞAFAKCI Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk Arş. Gör. Dr.  Süleyman Yelocağı  
16.00-17.00 D-118 D-118 D-118 D-118  
TRH 407 Türk Eğitim Tarihi TRH 469 Osmanlıca-I TRH 403 Osmanlı Tarihi-V  TRH 451 Çağdaş İslam Dünyası Tarihi  
Dr. Öğr. Üye. Faruk Taşkın Doç. Dr. Hamit ŞAFAKCI Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk Arş. Gör. Dr.  Süleyman Yelocağı  
TARİH BÖLÜMÜ 4. SINIF (İKİNCİ ÖĞRETİM)
17.00-18.00 D-118 D-118 D-118 D-118 D-118
TRH 405 Osmanlı Tarih Yazıcılığı TRH 407 Türk Eğitim Tarihi TRH 401 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi  TRH 403 Osmanlı Tarihi-V  TRH 477 Türk Basın Tarihi 
Dr. Öğr. Üye. Melike Karabacak Yılmaz  Dr. Öğr. Üye. Faruk Taşkın Doç. Dr. Ahmet Atalay Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk Arş. Gör. Dr.  Süleyman Yelocağı
18.00-19.00 D-118 D-118 D-118 D-118 D-118
TRH 405 Osmanlı Tarih Yazıcılığı TRH 407 Türk Eğitim Tarihi TRH 401 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi  TRH 403 Osmanlı Tarihi-V  TRH 477 Türk Basın Tarihi 
Dr. Öğr. Üye. Melike Karabacak Yılmaz  Dr. Öğr. Üye. Faruk Taşkın Doç. Dr. Ahmet Atalay Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk Arş. Gör. Dr.  Süleyman Yelocağı
19.00-20.00 D-118 D-118 D-118 D-118 D-118
TRH 469 Osmanlıca-I TRH 401 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi  TRH 403 Osmanlı Tarihi-V  TRH 471 Yeniçağ Tarihinin Kaynakları TRH 451 Çağdaş İslam Dünyası Tarihi
Doç. Dr. Hamit ŞAFAKCI Doç. Dr. Ahmet Atalay Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN Arş. Gör. Dr.  Süleyman Yelocağı
20.00-21.00 D-118 D-118 D-118 D-118 D-118
TRH 469 Osmanlıca-I TRH 401 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi  TRH 403 Osmanlı Tarihi-V  TRH 471 Yeniçağ Tarihinin Kaynakları TRH 451 Çağdaş İslam Dünyası Tarihi
Doç. Dr. Hamit ŞAFAKCI Doç. Dr. Ahmet Atalay Dr. Öğr. Üye. Zemzem Yücetürk Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN Arş. Gör. Dr.  Süleyman Yelocağı
21.00-22.00          
         
         
22.00-23.00